Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös geneettisten- ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta pahoinpitelyn riskiin

PsM Patrizia Pezzolin väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 9.8.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Genetic Vulnerability to Patterns of Interpersonal Victimization and Associated Psychiatric Comorbidity.

Tämä väitöskirja käsittelee geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta lapsuusiän pahoinpitelykokemusten ja aikuisiän seksuaalisten väkivallankokemusten riskiin. Väitöskirjassa arvioitiin edelleen myös lapsuusiän ja aikuisiän uhriutumiskokemusten yhteyttä ja jaettuja riskitekijöitä. Tämän lisäksi väitöskirja tarkasteli sisäänpäin, ulospäin ja kehoon liittyvien mielenterveyden ongelmien dimensionaalisuutta. Siinä tutkittiin myös, miten ja mikäli erilaiset lapsuuden ajan uhriutumiskokemukset lisäävät nimenomaan tiettyjen mielenterveysongelmien riskiä ja mikäli mahdolliset yhteydet ovat selitettävissä kielteisten geneettisten ja ympäristötekijöiden kautta.

Tämän työn tulokset viittaavat siihen, että perinnölliset tekijät voivat lisätä kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin uhriksi tulemisen riskiä lapsuudessa, erityisesti geneettisten sukulaisten taholta. Tämän lisäksi, epäedulliset perinnölliset tekijät voivat lisätä uudelleenuhriutumisen riskiä. Psykologinen kaltoinkohtelu on mahdollisesti haitallisempaa kuin muut lapsuusajan uhriutumiskokemukset uudelleenuhriutumisen ja mielenterveysongelmien näkökulmasta. Tämän lisäksi lapsuusajan psykologinen ja seksuaalinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö olivat yleisempiä naisilla kuin miehillä, mikä voi mahdollisesti johtua sukupuoleen liittyvistä perinnöllisistä tekijöistä, joita tekijät käyttävät hyväkseen. Naisten korkeampi riski joutua seksuaalisen väkivallan kohteeksi aikuisena näyttää liittyvän ympäristön systemaattiseen vaarallisuuteen.

Tuloksissa pystyttiin myös identifioimaan laajoja psykopatologian dimensioita, jotka operoivat yksittäisten diagnostisten oireiden taustalla ja joiden samanaikainen esiintyvyys voidaan selittää jaetulla etiologialla. On kuitenkin huomioitava, että lapsuuden ajan uhriutumiskokemukset olivat vain jossain määrin psykopatologiaa ennustavia ja niiden vaikutukset ovat ymmärrettävissä jaettujen riskitekijöiden kautta. Kaiken kaikkiaan tämän väitöskirjan tulokset tarkoittavat, että väkivaltaa ja sen seurauksia koskevassa tutkimuksessa ja yhteiskuntapolitiikassa tulee huomioida biologiset tekijät.

Patrizia Pezzoli väittelee tohtoriksi perjantaina 9. elokuuta 2019 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Kimberly J. Saudino, Boston University, USA ja kustoksena apulaisprofessori Jan Antfolk, Åbo Akademi.

Patrizia Pezzoli on syntynyt 29.11.1987 Torinossa, Italiassa. Hän suoritti Master of Science in Neuroscience and Neuropsychological Rehabilitation -tutkinnon vuonna 2011 University of Padua -yliopistossa, Padovassa, Italiassa.

Patrizia Pezzoli on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +39 339 540 5254 ja sähköpostitse osoitteesta patrizia.pezzoli@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/169590?locale=lfi

Patrizia Pezzoli
Patrizia Pezzoli

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.