Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös dogmatiikan alalta

TM Daniel Wihlborgin väitöskirja dogmatiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa torstaina 26.11.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Mariae virginitas perpetuathe Concept of Mary’s Virginity in Ambrose of Milan’s Pastoral Care.

Tämän väitöskirjan päämääränä on tuoda esille, kuinka Ambrosius Milanolainen (339–397) käytti Jeesuksen äiti Marian ainaista neitsyyttä (Mariae virginitas perpetua) sielunhoidossaan.

Olen lukenut ja käsitellyt Ambrosiuksen tekstejä, jotka olivat aikoinaan tarkoitettuja käytännön pastoraaliseen työhön. Myöhäisantiikin tradition mukaisesti Ambrosius ymmärsi Jeesuksen äiti Marian neitsyenä kolmessa merkityksessä. Hänellä oli neitsyys ennen syntymää (virginitas ante partum), synnyttäessä (in partu) ja loppuelämän jatkuneessa selibaatissa (post partum). Ambrosiuksen tekstien analyysissä olen määritellyt sielunhoidon niin, että kristillinen uskontunnustus välineenä ohjataan ja juurrutetaan ihmisiä uskossa, toivossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä, ja että tämä tapahtuu tietynlaisessa kulttuurisessa kontekstissa. Tämä pastoraalinen näkökulma on usein sivuutettu Ambrosius-tutkimuksessa, enemmän dogmaattisten ja kirkkohistoriallisten näkemysten eduksi.

Väitöskirjassani on kolme päälukua, luvut 3–5. Näissä osoitan, miten neitsyt Marian kolme neitsyyden näkökulmaa voidaan ymmärtää niissä raameissa, jotka Ambrosiuksen selityksissä uskontunnustuksen kolmesta pääkappaleesta uskosta Isään, Poikaan ja Henkeen luojana, lunastajana ja loppuunsaattajana asettavat. Osaksi näissä kolmessa luvussa kartoitetaan myöhäisantiikin ymmärrystä luonnollisesta seksuaalisuudesta, hedelmöityksestä, raskausajasta ja syntymästä.

Ambrosius julisti kuulijoilleen kristillistä dogmaa, ja se kajahti kulttuurisessa yhteydessä, jossa vallitsi myöhäisantiikin ajan ymmärrys seksuaalisuudesta. Tällä alueella, dogman ja kulttuurin välissä, Ambrosius esitteli Marian, hänen kaikissa kolmessa neitsyyden muodoissaan, esimerkkinä ja naisena, johon samaistua.

Daniel Wihlborg väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa torstaina 26. marraskuuta 2020 klo 13. Vastaväittäjänä toimii Senior Lecturer Edwina Murphy, Morling College, Sydney, Australia, ja kustoksena dosentti, yliopisto-opettaja Anni Maria Laato, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Bengt Daniel Wihlborg (synt. Bengtsson) on syntynyt 9.12.1980 Ytterbyssä, Ruotsissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1999 L M Engströms gymnasiumissa, Göteborgissa, ja TK-tutkinnon 2005 Lundin yliopistossa, sekä FM-tutkinnon 2008 Lundin yliopistossa.

Daniel Wihlborg on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 73 906 9539 ja sähköpostitse osoitteesta daniel.wihlborg@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Daniel Wihlborg

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.