Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
25.1.2019
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös demokratiasta ihmisoikeutena kansainvälisessä oikeudessa

M.Soc.Sc., LL.M. Olena Sihvon väitöskirja kansainvälisen oikeuden alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 1.2.2019.

Väitöskirjan otsikkona on The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.

Vuoden 2018 lopussa, arviolta 116 valtiota on luvannut taata avoimet, monipuoluejärjestelmän sallivat vaalit, joissa turvataan vaalisalaisuus ja yleinen äänioikeus. Toisin sanoen, noin 60% maailman valtioista on nykyään demokratioita. Tämän lisäksi ihmisoikeuksien toteutuminen ja täytäntöönpano on mahdollista ainoastaan valtioissa, jotka noudattavat oikeusvaltioperiaatteita, takaavat monipuoluejärjestelmän sekä sallivat yksilöiden vapaan osallistumisen politiikkaan, eli demokraattisissa valtioissa. Edellä mainitut kohdat osoittavat, ettei demokratia ole pelkästään valtioiden sitoutumista demokraattisten instituutioiden käyttöön ja ylläpitoon, vaan se on itsessään maailmanlaajuisesti täytäntöönpanokelpoinen ihmisoikeus.

Tämä näennäisesti kauaskantoinen johtopäätös perustuu uudenlaiseen metodologiaan, maailmanlaajuiseen perustuslaillisuuteen, jonka pohjalle tämä tutkimus rakentuu. Näissä viitekehyksissä, kansainvälinen oikeus on muuttumassa yhä enemmän autonomisempaan, johdonmukaisempaan ja valtion suostumuksesta riippumattomampaan suuntaan, jossa epäkonsensuaalisilla oikeuslähteillä on yhä suurempi rooli kansainvälisessä päätöksenteossa.

Koska käytetty tutkimusmetodi on rakenteeltaan melko teoreettinen, merkittävä osa tästä teoksesta keskittyy osoittamaan tämän teoreettisen mallin toimivuutta käytännössä, tarkastelemalla demokratian toimeenpanotapaa sekä kansainvälisen yhteisön (ulkoinen puolustus) että kansallisen toimijan (sisäinen puolustus) toimesta. Näin on myös osoitettu, että kansainvälinen yhteisö on kyennyt toimimaan aktiivisesti monissa demokratiaa uhkaavissa tilanteissa, kuten sotilasvallankaappauksissa Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, sekä tukenut vallankumouksia ruohonjuuritasolla, joiden tavoitteena on ollut demokratian saavuttaminen, esimerkkinä arabikevät ja Ukrainan Euromaidan-vallankumous.

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten, tämä väitöskirja toteaa johtopäätöksenään, että kansainvälinen oikeus sekä tunnustaa demokratian ihmisoikeutena, että pitää sisällään mekanismeja, jotka tukevat ihmisoikeuksien puolustamista ja toimeenpanoa.

Olena Sihvo väittelee tohtoriksi perjantaina 1. helmikuuta 2019 klo 13 osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Christina Binder, University of the German Federal Armed Forces, Saksa ja kustoksena professori Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

Olena Sihvo on syntynyt 29.9.1988 Kiovassa, Ukrainassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2005 Gymnasium ’Euroland’ -lukiossa, Junior specialist in law (Hons) -tutkinnon, Kyiv College of Hotel Management -koulussa, 2009, Bachelor of laws (Hons) -tutkinnon, Kyiv National University of Trade and Economics -yliopistossa, 2012, Master of social sciences (Hons) -tutkinnon, Åbo Akademissa 2013 ja Master of international and comparative law -tutkinnon, Helsingin yliopistossa, 2017.

Olena Sihvo on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0400 299 968 ja sähköpostitse osoitteesta olena.sihvo@gmail.com.

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/166866?locale=lfi

Olena Sihvo
Olena Sihvo

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja