Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös bioaktiivisen lasin liukenemisesta ympäristöissä, jotka imitoivat ihmiskehoa

Minna Siekkinen.
Minna Siekkinen

FM Minna Siekkisen väitöskirja epäorgaanisen kemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on The impact of dissolution products and solution pH on in vitro behaviour of the bioactive glasses 45S5 and S53P4.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 19. tammikuuta 2024 klo. 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2 Turku, ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Dana Rohanová, University of Chemistry and Technology, Praha Tšekki ja kustoksena professori Leena Hupa, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Tämä tutkimus tutkii bioaktiivisen lasin liukenemista ympäristöissä, jotka imitoivat ihmiskehoa. Bioaktiivista lasia käytetään kliinisesti luuonteloiden täyteaineena. Åbo Akademissa tutkimus keskittyy dynaamiseen ympäristöön, joka imitoi ihmiskehon sisällä kiertävää nestettä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten liuenneet ionit vaikuttavat bioaktiivisen lasin jatkuvaan liukenemiseen. Tutkittiin myös, miten liuoksen pH ja virtanopeus vaikuttavat reaktioihin. Iso osa tutkimuksesta tehtiin dynaamisessa asetelmassa missä reaktorit yhdisteltiin sarjassa. Ensimmäinen reaktori imitoi huokoisen implantaatin ulkopintaa ja seuraavat reaktorit syvemmällä olevia osia. 

Tutkimus näytti, että fysiologisessa pH:ssa bioaktiivinen lasi liukenee epätasaisesti partikkeleiden yli, missä keskeiset partikkelit reagoivat hitaammin kuin ulkopinnalla olevat. Tämän oletettiin johtuvan siitä, että ensimmäisestä reaktorista liuenneet ionit estivät liukenemista seuraavista reaktoreista, mutta vaikuttivat kerrosten muodostumiseen, mikä puolestaan esti liukenemisen jatkossa. Sitä vastoin bioaktiivinen lasi happamassa ympäristössä reagoi tasaisemmin partikkelikerroksen yli. Tämä tarkoittaa, että paikallisesti alhaisemmalla pH:lla, esimerkiksi infektion tai biopolymeerin hajoamisen aikana, partikkelikerroksen sisällä olevat partikkelit reagoisivat samalla tavalla kuin implantin pinta ja ulkokerroksesta liuenneet ionit vaikuttaisivat niihin vähemmän. 

Alempi virtausnopeus johti vähempään liukenemiseen. Sitä vastoin alempi virtausnopeus aiheuttaa korkeampia paikallisia ionipitoisuuksia, mikä on tärkeää, koska korkeat ionipitoisuudet voivat johtaa solutoksisuuteen. 

Tutkimus antoi paremman käsityksen bioaktiivisen lasin liukenemisesta laboratorioympäristöissä, jotka imitoivat ihmiskehoa. Tulosten avulla voidaan kehittää uusia lasikoostumuksia tiettyihin sovelluksiin sekä kehittää uusia testiparametreja, jotka imitoivat paremmin ihmiskehoa. 

 

 

Minna Siekkinen on syntynyt 1991 Uudessakaarlepyyssä. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 465 6520 ja sähköpostitse osoitteesta minna.siekkinen@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.