Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös aseman merkityksestä asenteisiin hyvinvointipalvelujen järjestämisessä

VTL Linnéa Henrikssonin väitöskirja julkishallinnon alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 30.8.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner.

Väitöskirjan lähtökohta on väite “tehtävä luo asenteen”, että asema vaikuttaa vahvasti näkemyksiin. Tässä tutkitaan aseman merkitystä käsityksiin siitä, tuotetaanko hyvinvointipalvelut kunnan omina palveluina vai ostetaanko niitä yksityiseltä palvelutuottajalta.

Usein mielipiteiden vaihtelua on pyritty selittämään ennen muuta vastaajan ideologisella ja poliittisella taustalla. Oikeistopuolueiden edustajat ja kannattajat suhtautuvat yksityistämiseen myönteisesti, puoluekartan vasemmalla laidalla suhtautuminen on varauksellista. Jos lähtökohtana on vain puoluekanta, sivuutetaan aseman merkitys käsityksiä muovaavana tekijänä. Luottamustehtävissä toimiminen kartuttaa kokemusta, näkemystä ja tietoa, joka muokkaa luottamushenkilön asenteita. Myös kuntien viranhaltijajohdon ja henkilöstön asenteet vaihtelevat aseman mukaan; tiedot ja perspektiivi vaikuttavat heidän näkemyksiinsä siitä, miten palvelut tulisi järjestää. Palveluja käyttävillä asukkailla, palvelutuotannon laajuudesta ja saatavuudesta päättävillä luottamushenkilöillä, päätöksiä valmistelevilla viranhaltijoilla ja palvelutuotannossa toimivalla henkilöstöllä on kullakin oma näkökulmansa.

Aseman merkitystä tutkitaan institutionaalista teoriaa ja teorioita poliittisesta sosialisaatiosta käyttäen. Väitöskirjan tutkimusote on kvantitatiivinen. Eri toimijaryhmien välisiä asenne-eroja tarkastellaan laajojen kyselyaineistojen avulla monimuuttujamenetelmin. Aseman merkitys käsityksiin suhteutetaan puoluekantaan kuten myös sukupuoleen, ikään, koulutukseen, työantajaan sekä kunnan kokoon ja taloudelliseen tilaan.

Väitöskirja osoittaa selvää aseman tai tehtävän vaikutusta palvelutuotannon organisointia koskeviin asenteisiin. Väitöskirja näyttää myös, että puoluekannan merkitys palvelutuotantoasenteille on suuri heille, jotka kuuluvat puoluekartan ääripäihin.

Linnéa Henriksson väittelee tohtoriksi perjantaina 30. elokuuta 2019 klo 13 osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Anders Lidström, Uumajan yliopisto ja kustoksena professori Kimmo Grönlund, Åbo Akademi.

Linnéa Henriksson on syntynyt 15.4.1977 Paraisilla. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1995 Paraisten ruotsinkielisessä lukiossa ja PM-tutkinnon 2001 Åbo Akademissa sekä PL-tutkinnon 2004 Åbo Akademissa.

Linnéa Henriksson on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 529 4894 ja sähköpostitse osoitteesta linnea.henriksson@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa https://www.doria.fi/handle/10024/169740?locale=lfi

Disputand Linnéa Henriksson.
Linnéa Henriksson

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.