Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös arvomonimuotoisuuden huomioon ottamisesta työympäristössä

FM Johnny Långstedtin väitöskirja uskontotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 21.5.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment.

Erot arvoissa on perinteisesti yhdistetty kulttuurikohtaamisiin tai niin kutsuttuun kulttuurilliseen etäisyyteen. Yhä useampi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että arvomonimuotoisuus on realiteetti myös valtioiden ja organisaatioiden sisällä.

Långstedt kehittää väitöskirjassaan mallia tämän arvomonimuotoisuuden johtamiseksi. Malli perustuu poikkitieteelliseen tutkimukseen, jossa osaamista uskontotieteistä on sovellettu yritysmaailmaan. Keskeistä mallissa ovat diskurssit ja ihmisen kontekstisidonnaisuus, joka luo perustan merkityksellistämiselle. Näin tutkimus on vahvasti ankkuroitunut humanistisiin tieteisiin, vaikka kysymysasettelu onkin alalle vähemmän tyypillinen.

Työnilo ja -sitoumus on yhdistetty arvojen ja työn kohtaamiseen. Ihmisellä on tapana hakeutua aloille, jotka edistävät hänen arvojensa toteutumista – tai ei ole niihin ristiriidassa – koska se luo työlle merkitystä.  Näin ollen arvomonimuotoisuuden johtamiselle keskeistä on luoda työympäristö, joka huomioi henkilöstön moninaiset prioriteetit.

Arvomonimuotoisuuden johtamisesta tulee vieläkin tärkeämpää tulevaisuudessa, jos älykkäiden teknologioiden vaikutus muuttaa työelämää ennustetusti. Silloin strukturoidut ja rutiininomaiset tehtävät vähenevät. Muutoksen seurauksena on, että tietyt arvot ja työn luonne eivät kohtaa. Tämä voi puolestaan alentaa työtyytyväisyyttä ja sitoutumista.

Tämän kehityskulun käsittelemiseksi kyky huomioida henkilöstön arvoja työssä, eli arvomonimuotoisuuden johtaminen, muuttuu yhä tärkeämmäksi.

Johnny Långstedt väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 21. toukokuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tuomas Martikainen, Itä-Suomen yliopisto ja kustoksena professori Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Johnny Sten Stefan Långstedt on syntynyt 7.9.1987 Kirkkonummella. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2006 Kyrkslätts gymnasiumissa ja filosofian maisterin tutkinnon 2013 Åbo Akademissa.

Johnny Långstedt on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 768 5833 ja sähköpostitse osoitteesta johnny.langstedt@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Johnny Långstedt

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.