Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Nimekäs delegaatio tukee Åbo Akademin juristikoulutusta

Joukko juristeja, päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön edustajia Suomesta ja Pohjoismaista antaa tukensa täysmittaisen oikeustieteen koulutuksen järjestämiselle Åbo Akademissa.

Delegaation puheenjohtaja Allan Rosas pitää nykytilannetta koulutuspoliittisesti lyhytnäköisenä ja opiskelijoiden kannalta epäoikeudenmukaisena. Rosas toimii tällä hetkellä Euroopan unionin tuomareiden valintaa valmistelevan komitean puheenjohtajana.

– Jo toimiessani Åbo Akademissa professorina pidin kestämättömänä sitä, että Åbo Akademissa ei ollut mahdollista suorittaa täysimittaisia oikeustieteen opintoja. Åbo Akademin tarjoama oikeustieteen maisterikoulutus vahvistaisi ruotsinkielisten juristien koulutusta Suomessa, Ahvenanmaa mukaan lukien, ilman että se vaikuttaisi oikeustieteen opiskelupaikkojen kokonaismäärään, Rosas toteaa.

Turun yliopiston alumnina Rosas näkee, että uudistus vahvistaisi kahden turkulaisyliopiston yhteistyötä ja tukisi olemassa olevien resurssien monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä.

– Tässä uudistuksessa kaikki voittavat. Resursseja ei hajoteta vaan ne päinvastoin vahvistuvat. Helsingin yliopiston ruotsinkielinen oikeustieteen koulutus Helsingissä ja Vaasassa voi luonnollisesti jatkua entiseen tapaan, ja Åbo Akademi tekee varmasti mielellään yhteistyötä näiden yksiköiden kanssa.

Åbo Akademin oikeustieteellisen koulutuksen järjestämisoikeus sisältää nykyisellään kandidaatintasoisen oikeusnotaarin tutkinnon. Opintopolkujen jatkuvuuden parantamiseksi Åbo Akademi on hakenut täyttä oikeustieteellisen koulutusalan koulutusoikeutta. Sillä vastattaisiin myös ruotsinkielisen juridisen osaamisen tarpeeseen.

Suunnitelmien mukaan Åbo Akademin oikeustieteen maisterikoulutuksessa syvennyttäisiin erityisesti kahteen osa-alueeseen: ulkomaankauppa ja kaupallinen juridiikka sekä kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet. Nämä ovat jo nyt tärkeitä koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueita Åbo Akademissa.

Delegaatio voi toimia myös neuvoa-antavassa roolissa juristikoulutuksen painopistealueiden kehittämisen, tutkijakoulutuksen linjausten ja osaamisen kehittämisen osalta.

– Åbo Akademi on tarjonnut 1920-luvulta alkaen professoritason opetusta oikeustieteissä, ja lisäksi yliopisto on toiminut merkittävänä kansallisen, pohjoismaisen ja kansainvälisen tason tutkimusympäristönä juridiikan tutkijoille. Åbo Akademi on hyvissä ajoin ymmärtänyt panostaa kansainväliseen kaupppaan ja kuljetusoikeuteen, ympäristöjuridiikkaan, ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin sekä muihin tähdellisiin haasteisiin, Rosas korostaa.

– Juristikoulutuksen tukena on jatkossa myös tämä uudistusta kannattava ryhmä, joka koostuu tunnetuista oikeustieteilijöistä, professoreista ja yhteiskuntavaikuttajista Suomessa ja Pohjoismaissa, sanoo Rosas.

Opiskeluasioista vastaava vararehtori Mikael Lindfelt toteaa, että delegaatio on osoitus siitä, mihin suuntaan Åbo Akademi haluaa kehittyä.

– Kun tukenamme on tällainen joukko nimekkäitä alan edustajia, voimme rakentaa vahvan ja moniulotteisen oikeustieteellisen osaamisympäristön. Kyse on tuesta, verkostoista ja kehityspotentiaalista. Uskomme oikeustieteellisen koulutuksen kehittämiseen, Lindfelt sanoo.

Lisätietoja:

Mikael Lindfelt, vararehtori, Åbo Akademi
puhelin +358 50 544 2628
sähköposti mikael.lindfelt@abo.fi


Neuvoa-antava delegaatio, joka tukee Åbo Akademin oikeusnotaarikoulutuksen kehittämistä oikeustieteen maisterikoulutukseksi:

Esko, Timo, OTT, aiempi Turun hovioikeuden ja korkeimman oikeuden presidentti

Honka, Hannu, kansainvälisen kauppaoikeuden emeritusprofessori, Åbo Akademi

Kaila, Heidi, lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston kanslia

Kakkonen, Kyösti, toimitusjohtaja, kauppaneuvos

Klami, Laura, johtava kaupunginlakimies, Turun kaupunki

Kleineman, Jan, siviilioikeuden emeritusprofessori, Stockholm Centre for Commercial Law -keskus, Tukholman yliopisto

Knuts, Gisela, Roschier Asianajotoimiston Helsingin toimiston johtaja; Åbo Akademin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Kumpula, Anne, ympäristöoikeuden professori ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, Turun yliopisto

Lind, Anna-Sara, julkisoikeuden professori, Uppsalan yliopisto

Manner, Matti, asianajaja, laamanni, Brander & Manner; aiempi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

Mestad, Ola, professori, Nordisk Institutt för Sjørett -instituutin johtaja, Oslon yliopisto

Nordlund, Roger, maakuntapäivien jäsen, Ahvenanmaa

Nordström, Nina, OTT (dr.iur.), suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa

Nygård, Kenneth, Turun hovioikeuden presidentti; aiempi Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni

Rosas, Allan, OTT, OTT h.c., VTT h.c., Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareiden valintaa valmistelevan komitean puheenjohtaja; eurooppaoikeuden dosentti, Helsingin yliopisto; valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, Åbo Akademi; aiempi EU-tuomioistuimen tuomari

Ruohola, Jarkko, asianajaja, toimitusjohtaja, Lukander & Ruohola; aiempi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

Schelin, Johan, meri- ja kuljetusoikeuden professori, Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt -instituutin johtaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Tukholman yliopisto; siviilioikeuden dosentti, Åbo Akademi

Slotte, Johan, VT, EMBA, lakitoimisto Smartius Oy:n partneri; aiempi Teleste Oyj:n varatoimitusjohtaja

Spiliopoulou Åkermark, Sia, OTT, kansainvälisen oikeuden dosentti, Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja; aiempi valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden vt. professori, Åbo Akademi

Taxell, Christoffer, ministeri; aiempi oikeus- ja opetusministeri ja Åbo Akademin kansleri

Wallin, Stefan, Senior Advisor; aiempi puolustusministeri ja kulttuuriministeri

Waris, Emil, korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkö

Weckström, Katja, kauppaoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Wetterstein, Peter, yksityisoikeuden ja yleisen oikeustieteen emeritusprofessori, Åbo Akademi