Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Laihempia silakoita rehevöitymisen lisääntyessä Luoteis-Ahvenanmaalla

Luoteis-Ahvenanmaan kalakannat osoittavat merkkejä lisääntyneestä rehevöitymisestä. Tämä käy ilmi Åbo Akademin Husön biologisen aseman seurantatutkimuksesta, jossa tuloksia verrattiin 20 vuoden takaisiin näytekalastustuloksiin.

Kesän 2023 tuloksia verrattiin vuosina 1997 ja 2003 toteutettuihin vastaaviin koekalastuksiin. Kalastus suoritettiin kymmenessä paikassa, jotka vaihtelivat suojaisista sisäsaariston lahdista ulkosaariston avoimille alueille.

”Tutkimissamme suojelluissa sisäsaariston lahdissa oli tapahtunut rehevöitymiseen liittyvien lajien lisääntymistä. Esimerkiksi rehevöityneistä vesistä hyötyvien pasurien (Blicca bjoerkna) selkeä kasvu näkyi sekä sisäsaaristossa että välisaaristossa. Pasuri kuului ahvenen kanssa tämän tutkimuksen yleisimmin tavattuihin lajeihin”, kertoo meribiologi Sofia Pettersen.

Muista huomionarvoisista tuloksista mainittakoon, että kuhakanta (Sander lucioperca) näyttää kasvaneen hieman viime vuosina, mutta suurempien kuhien määrä oli pieni, mikä saattaa viitata korkeaan kalastuspaineeseen. Silakat (Clupea harengus membras) puolestaan näyttävät siirtyneen kesällä aiempaa kauemmaksi ulkosaaristoon. Tästä saatiin viitteitä myös Ahvenanmaan sisäsaaristossa kesällä 2022 tehdyssä koekalastuksessa. Muiden Itämereltä saatujen raporttien tavoin myös tämän tutkimuksen yhteydessä pyydetyt silakat osoittivat, että silakat ovat nykyisin aiempaa laihempia ja pienempiä.

Tutkijoiden mukaan jatkuva seuranta on tärkeää, jotta voidaan dokumentoida toisaalta pitkäaikaisia muutoksia ja toisaalta ennakoida, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Itämeri on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin ilmastonmuutoksen vuoksi muuttuvista merialueista.

”Ahvenanmaan sisäsaariston tilanteen kehittyminen ei tullut suurena yllätyksenä, muutokset ulkosaaristossa ei kuitenkaan ole yhtä selviä. Sama kuvio on havaittavissa useimpien muuttujien osalta. Tämä kehitys osoittaa samalla, että Ahvenanmaan sisäsaaristoon kohdistuu kova paine ja että meidän on tehtävä paljon töitä suuntauksen kääntämiseksi. Ilmastonmuutokseen liittyvät nopeat muutokset, joita näemme nykyään Itämerellä yhä selvemmin, korostavat ajantasaisen ja asianmukaisen tietopohjan merkitystä. Ilman sitä emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan”, sanoo Åbo Akademin Husön biologisen aseman amanuenssi Tony Cederberg.

Luoteis-Ahvenanmaan kalakantoja seurannut tutkimus tehtiin Ahvenanmaan maakunnan hallituksen toimeksiannosta.

Koekalastuksen saalis oli särkikalavaltaista. Kuva: Sofia Pettersen

Lisätietoja antaa:
Tony Cederberg, amanuenssi, Husön biologinen asema
Puhelin: +3584573421431
tony.cederberg@abo.fi

Sofia Pettersen, meribiologi
pettersensofia@gmail.com

 

Linkki raporttiin: https://www.doria.fi/handle/10024/188484