Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Mediatiedote
Åbo Akademi
9.5.2018

Itämeri on valtamerten rannikkoalueiden aikakone

Ilmaston lämpeneminen, happamoituminen, rehevöityminen ja merenpohjan hapettomuus ovat esimerkkejä vakavista muutoksista, joita valtamerten rannikkoalueilla tapahtuu jo nyt tai tulevaisuudessa. Itämeressä näitä muutoksia on havaittu tapahtuvan hyvin nopeassa tahdissa.Toisaalta Itämeren alueella on useita esimerkkejä siitä, että yhteisin ponnistuksin on mahdollista kääntää kielteisen kehityksen suuntaa parempaan.

Science Advances -lehdessä julkaistussa artikkelissa kansainvälinen tutkimusryhmä lanseeraa ajatuksen Itämerestä valtamerten rannikkoalueiden aikakoneena. Ryhmän johdossa on Saksan Kielissä toimiva merentutkimuskeskus GEOMAR Helmholtz, ja artikkelin kirjoittajien joukossa on neljä suomalaista tutkijaa.Artikkelin laatimiseen on osallistunut 26 tutkijaa seitsemästä eri maasta. Artikkelin mukaan Itämeren aluetta voitaisiin käyttää maailman rannikkoalueilla käynnissä olevien ja tulevien muutosten mallina ja siten saada tärkeää tietoa tutkijoiden, päättäjien ja yhteiskunnan hyödyksi.

– Itämeri on ainutlaatuinen murtovesimeri. Sen voidaan ajatella olevan kuin aikakone, joka auttaa meitä ennustamaan tulevaisuuden globaaleja muutoksia, kertoo Kielin merentutkimuskeskus GEOMAR Helmhotzin professori Thorsten Reusch, joka on yksi artikkelin pääkirjoittajista.

Tutkijoiden mukaan niitä muutoksia, joita ennustetaan tapahtuvaksi maailman valtamerissä, voidaan nähdä Itämeressä jo nyt.

– Itämeren pieni vesitilavuus sekä hidas veden vaihtuvuus Itämeren ja Pohjois-Atlantin välillä ovat syitä, joiden vuoksi eri ilmiöiden vaikutukset ovat voimakkaampia ja monet prosessit ja vuorovaikutukset tapahtuvat Itämeressä paljon nopeammin kuin maailman muissa merissä, toteavat artikkelin suomalaiset kirjoittajat, Erik Bonsdorff Åbo Akademista, Kari Hyytiäinen Helsingin yliopistosta,Veijo Jormalainen Turun yliopistosta ja Harri Kuosa Suomen ympäristökeskuksesta.

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin: Itämerta on tutkittu enemmän kuin useimpia muita meriä maailmassa. Havaintoja ja mittauksia on tehty jo 1900-luvun alusta asti, ja Itämeren alueen mailla on vahva tieteellisen yhteistyön perinne.

– Tutkijoiden esittämät päätelmät tarjoavat alueen luonnonvarojen käyttöä ja toimenpiteitä koskevalle päätöksenteolle erittäin vankan tieteellisen perustan, jollaista on harvalla muulla alueella maailmassa, Bonsdorff korostaa.

– Liikakalastus, ilmastonmuutos, happamoituminen, rehevöityminen, merenpohjan hapettomuus ja rannikkovesien tehohyödyntäminen ovat kaikissa valtamerissä nähtäviä ilmiöitä.Koska Itämeressä muutokset ovat olleet erityisen dramaattisia, mutta toisaalta myös koska täällä on ongelmiin puututtu onnistuneesti, juuri Itämeren alueen kehityksestä voidaan oppia, mitä on odotettavissa ja mitä myös muualla maailmassa voidaan tehdä tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi.

 

Artikkeli The Baltic Sea as a time machine for the future coastal oceanScience Advances -lehdessä 4/2018: http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aar8195

 

Lisätietoja:
Erik Bonsdorff
Professori, ympäristö- ja meribiologia, Åbo Akademi
erik.bonsdorff@abo.fi
+358 40 536 3539