Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös nuorten kouluhyvinvoinnin kehityksestä ja sen yhteydestä koulusuoriutumiseen, motivaatioon ja koulutustavoitteisiin

KM Anna Widlundin väitöskirja erityispedagogiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 17.9.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Development of Academic Well-Being during Secondary Education: Relations to Performance, Motivational Beliefs, and Aspiration.

Koulu on oppilaille ja opiskelijoille keskeinen kehitysympäristö. Nuoruuteen liittyy usein monia samanaikaisia muutoksia ja haasteita, joilla voi olla kielteisiä seurauksia oppilaiden hyvinvoinnille koulussa. Siitä huolimatta tiedämme edelleen yllättävän vähän siitä, miten oppilaiden kouluhyvinvointi kehittyy nuoruuden aikana ja miten muutokset hyvinvoinnissa ovat yhteydessä koulumenestykseen ja koulutustavoitteisiin.

Tämä väitöstutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten nuorten kouluhyvinvointi (opiskeluinto ja koulu-uupumus), motivaatio, koulumenestys ja koulutustavoitteet ovat yhteydessä toisiinsa. Sen lisäksi väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa kouluhyvinvoinnin kehityksestä peruskoulun yläasteen (7.–9. lk.) aikana sekä siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Tarkastelemalla yksilöllisiä eroja hyvinvoinnin ja koulusuoriutumisen yhteyksissä ja kehityksessä voimme paremmin tunnistaa näitä oppilaita ja opiskelijoita koulussa ja pyrkiä estämään kielteisiä muutoksia heidän hyvinvoinnissaan.

Väitöskirjan kolme osatutkimusta osoittivat, että suurella osalla suomalaisista oppilaista on suhteellisen myönteinen ja pysyvä kouluhyvinvointi nuoruuden aikana. On kuitenkin syytä huomioida, että osalla nuorista tapahtui kielteisiä muutoksia kouluhyvinvoinnissa erityisesti yläasteen aikana. Sen sijaan siirtymä toisen asteen koulutukseen näyttäytyi kouluhyvinvoinnin kannalta yleisesti myönteisenä. Yksi tärkeimmistä havainnoista onkin se, että nuorten hyvinvoinnissa ja sen kehityksessä on nähtävissä selkeitä yksilöllisiä eroja. Nämä yksilölliset erot ovat yhteydessä paitsi oppilaiden ja opiskelijoiden koulumenestykseen ja motivaatioon myös heidän koulutus- ja uratavoitteisiinsa. On tärkeää ymmärtää, että myös hyvin koulussa menestyvät ja motivoituneet oppilaat ja opiskelijat voivat uupua ja tuntea riittämättömyyttä koulussa. Ottaen huomioon, että osalla nuorista tapahtuu muutoksia kouluhyvinvoinnissa yläasteen ja toisen asteen opintojen aikana, olisi hyvinvoinnin seuraaminen erittäin tärkeää, jotta mahdolliset kielteiset muutokset voitaisiin huomata ja niihin voitaisiin puuttua tarjoamalla yksilöllistä tukea.

Anna Widlund väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 17. syyskuuta 2021 klo 9. Vastaväittäjänä toimii professori Helen Watt, University of Sydney, Australia ja kustoksena apulaisprofessori Johan Korhonen, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Anna Widlund on syntynyt 16.2.1992 Pernajassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2011 Lovisa Gymnasiumissa ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon 2016 Åbo Akademissa.

Anna Widlund on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 861 6292 ja sähköpostitse osoitteesta anna.widlund@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Anna Widlund

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.