Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Asuttavuuskonsepti sai lämpimän vastaanoton Brysselissä

Euroopan pienten saarten verkosto, jossa myös Suomi on edustettuna, nosti EU-tason keskusteluun saariyhteisöjen yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

En grupp med leende människor.
Kokous CPMR-komitean kanssa. Vasemmalta kuvassa Lise Thillemann Sørensen, Tanska, Ivan Matić, Kroatia, Jan Koivurinta, Suomi, Kirsten Sydendal, Tanska, Claire Helly, CPMR, Pia Prost, Suomi ja John Walsh, Irlanti. Kaikki kuvassa seisovat edustavat Euroopan pienten saarten verkostoa, ESIN:ää.

 

Euroopan pienten saarten verkostoa, ESIN:ää (European Small Islands Federation), edustanut valtuuskunta oli vierailulla Brysselissä 7.–8. maaliskuuta nostaakseen esille kaikkia Euroopan saaria koskevia teemoja. Suomesta valtuuskunnan vierailuilla olivat mukana Jan Koivuranta ja Pia Prost, molemmat Finlands öar – Suomen saaret ry:n (FÖSS:n) hallituksen jäseniä. Prost edusti myös Åbo Akademin Saaristoinstituuttia.

Valtuuskunta pääsi tapaamaan niin CPMR Islands Commissionin, Euroopan alueiden komitean kuin Energian pääosaston edustajia sekä Searica-työryhmää, joka tuo yhteen muun muassa saarikysymysten parissa työtä tekeviä Euroopan parlamentin jäseniä. Tapaamiseen osallistuivat Searican puheenjohtaja Tonino Picula ja varapuheenjohtaja Nils Torvalds.

Kolme ESIN:n tapaamisessa esille nostamaa aihetta olivat pula edullisista asunnoista, alati vanheneva lauttakalusto, josta useimmat Euroopan saaret ovat riippuvaisia, sekä asuttavuuskonsepti habitability.

Habitability, suomeksi asuttavuus, on työkalu saariyhteisön elin- ja vetovoiman mittaamiseen. Kökarilaisen Christian Pleijelin sekä Åbo Akademin Saaristoinstituutissa työskentelevien Cecilia Lundbergin ja Pia Prostin kehittämästä työkalusta on viime vuosien aikana kehitetty Euroopan saariyhteisöjä yhdistävää konseptia. Työkalulla tehtävä asuttavuusanalyysi perustuu kansalaistieteen piirissä tehtyyn tutkimukseen.

– Saarikysymyksissä parhaimpia ja tärkeimpiä asiantuntijoita ovat saarien asukkaat itse. Tästä vakuuttuneena olen alusta asti halunnut olla mukana tukemassa asuttavuuskonseptia, aktiivisesti menetelmän kehittämiseksi työtä tehnyt europarlamentaarikko Picula totesi.

Asuttavuusanalyysi luo tärkeän pohjan saarilla tehtävälle jatkokehitystyölle. Mitä vahvuuksia yhteisöjen tulisi nostaa esille strategioissaan ja markkinointiprosesseissaan? Minkä muutosten avulla saarista saadaan houkuttelevia uusille asukkaille, jotta muuttotappiota saadaan ehkäistyä? Asuttavuuskonseptin pohjalta on myös mahdollista tehdä uusia avauksia monitieteisen tutkimuksen saralla.

Konsepti sai Brysselissä lämpimän vastaanoton – erityisesti sen vuoksi, että EU:lla on vakavia puutteita saariyhteisöistä kerätyn vertailudatan osalta. Tämä koskee erityisesti pieniä saariyhteisöjä, jotka eivät muodosta omia tilastollisia yksiköitään.

– Habitabilityn avulla ei voida vain tarjota työkalua saariyhteisöille oman paikallisen kehitystyönsä ohjaamiseen, vaan sillä voidaan luoda myös osallistavampaa politiikkaa EU:n sisällä ja uusia rahoitusmahdollisuuksia. Mielestäni asuttavuuskonseptissa piilee epäilemättä oikea kehityssuunta, Picula totesi.

Lisätietoa

Hankepäällikkö Pia Prost
Sähköposti: pia.prost@abo.fi
Puhelin: +358 (0) 50 338 1710

Lisätietoa habitability-konseptista voi lukea osoitteessa: abo.fi/asuttavuus

 


Kuvan voi ladata tästä: https://web.abo.fi/pressmaterial/cpmr.jpg

Kuvateksti: Kokous CPMR-komitean kanssa. Vasemmalta kuvassa Lise Thillemann Sørensen, Tanska, Ivan Matić, Kroatia, Jan Koivurinta, Suomi, Kirsten Sydendal, Tanska, Claire Helly, CPMR, Pia Prost, Suomi ja John Walsh, Irlanti. Kaikki kuvassa seisovat edustavat Euroopan pienten saarten verkostoa, ESIN:ää.

Kuvan voi ladata tästä: https://web.abo.fi/pressmaterial/picula.jpg

Kuvateksti: Euroopan parlamentin jäsen Tonino Picula, Serica-työryhmän puheenjohtaja ja asuttavuuskonseptin suojelija.