Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Ahvenanmaan ainutlaatuista meriluontoa kartoitetaan Åbo Akademin tutkimushankkeessa

Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian laitos on saanut rahoituksen Ahvenanmaan vedenalaisen luonnon kartoitukseen. ”Ahvenanmaan vedenalaisympäristöjen inventointi ekosysteemipohjaisen hallinnoinnin ja merellisen suojelualueverkoston tukemiseksi” -nimisen hankkeen budjetti on lähes 800 000 euroa.

– Merialueemme vedenalainen luonto on monin paikoin todella kaunista ja biologisesti tuottavaa. Meidän tulee hallinnoida näitä arvokkaita alueita oikein, jotta voimme jatkossakin nauttia niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista, kuten tuottavista kalakannoista ja virkistysarvoista, sanoo erikoistutkija Sonja Salovius-Laurén.

Uuden hankkeen tavoitteena on kartoittaa Ahvenanmaan vedenalaisia ympäristöjä, ja tuottaa taustatietoa mm. mereisen suojelualueverkoston kehittämiseksi. Hankekumppanina on Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka on myös sitoutunut suojelemaan hankkeen aikana kartoitettavia arvokkaita merialueita. Tärkeitä ympäristöjä ja lajeja ovat esimerkiksi rakkolevävyöhykkeet, meriajokasniityt, näkinpartaiset, punalevät ja sinisimpukkapohjat. Nämä lajit ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat kertoa myös veden laadusta.

Eri lajien esiintymistä ja syvyysjakaumaa tutkitaan sukeltamalla ja vedenalaiskameralla kuvaamalla. Kenttätyön tukikohtana on Ahvenanmaan Finströmissä sijaitseva Husön biologinen asema. Kerätyn biologisen tiedon ja erilaisten ympäristömuuttujien, kuten suolapitoisuuden, avoimuuden ja syvyyden, avulla voidaan mallintaa tärkeimpien lajien ja eliöyhteisöjen esiintymistä, myös kartoitettavien pisteiden ulkopuolella.

Hankkeessa tehdään lisäksi suojelualueanalyysi, jossa luonnonarvojen ja suojelutavoitteiden lisäksi otetaan huomioon myös ihmisen toiminta merellä, kuten kalastus, kalankasvatus, matkailu, liikenne ja rakentaminen. Analyysin avulla saadaan objektiivinen käsitys siitä, mihin kannattaa perustaa suojelualueita, jotta voidaan saavuttaa asetetut suojelutavoitteet, mutta samalla kuitenkin ylläpitää merialueen taloudellista hyödyntämistä.  Analyysin tulokset tukevat myös merellistä aluesuunnittelua. Hanke auttaa kehittämään meren seurantaohjelmia Ahvenanmaalla ja pitkällä aikavälillä parantamaan meriympäristön tilaa.

– Meille meribiologeille on tärkeää, että Ahvenanmaan alueen ainutlaatuista ja monin paikoin vielä melko koskematonta meriluontoa voidaan säilyttää, ja hyödyntää tulevaisuudessa kestävällä tavalla. Myös tutkimuksen kannalta on olennaista tietää, missä erityyppisiä ympäristöjä on ja millaisessa tilassa ne ovat, sanoo Salovius-Laurén.

Nelivuotiseen hankkeeseen palkataan yksi tutkijatohtori ja yksi tohtorikoulutettava sekä kenttäapulaisia.

Suurimmat hankerahoittajat ovat saksalainen Baltic Sea Conservation Foundation ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Åbo Akademissa on tehty merkittävää Itämeritutkimusta jo pitkään. Vuonna 2017 Åbo Akademi perusti yhdessä Turun yliopiston kanssa Meri-tutkimusprofiilin. Tavoitteena on luoda globaalisti merkittävä merellisen tutkimuksen kärkiyksikkö, painopisteenä Itämeri ja pohjoiset merialueet, ja etsiä ratkaisuja, jotka tukevat modernin yhteiskunnan ja meriluonnon rinnakkaiseloa sekä edistävät kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja antavat:

Sonja Salovius-Laurén
erikoistutkija, ympäristö- ja meribiologia, Åbo Akademi
+358 40 742 6672
sonja.salovius-lauren@abo.fi

Henna Rinne
projektitutkija, ympäristö- ja meribiologia, Åbo Akademi
+358 50 305 7143
henna.rinne@abo.fi

Tutkijat Henna Rinna (vas.) ja Sonja.Salovius-Lauren (oik.) toivovat että hanke pitkällä aikavälillä auttaa parantamaan meriympäristön tilaa.