Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademin ainutlaatuinen kansainvälinen tutkimusprojekti tarkastelee arktisten merien ekosysteemeissä tapahtuvia muutoksia

Åbo Akademi on mukana usean kansainvälisen tutkimusorganisaation yhteisessä ECOTIP-hankkeessa, joka on saanut rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta. Projektin puitteissa tutkitaan Arktiksen merialueiden ekosysteemeissä ja yhteiskunnissa tapahtuvia muutoksia, ja tarkastelun kohteet vaihtelevat laajalti – esimerkiksi jääpeitteen sulamisesta aina kalastuselinkeinoa koskeviin muutoksiin.

Pohjoinen jäämeri ja siihen liittyvät merialueet muuttuvat juuri nyt nopeasti ilmaston lämpenemisen, merijään ja jäätiköiden hupenemisen, vieraslajien, saasteiden ja muiden kuormittavien tekijöiden seurauksena. Tällaiset muutokset voivat olla äkillisiä ja toisinaan peruuttamattomia, portaittain eteneviä ns. kaskadimuutoksia. Toisaalta muuokset voivat olla niin voimakkaita, että koko ekosysteemi muuttuu, ja myös yhteiskunnalliset vaikutukset ovat ennalta arvaamattomia.

– Arktinen merialue on erityisen haavoittuva ja herkkä muutoksille. Muutoksille alttiina on erityisesti kaksi ihmisen kannalta hyvin tärkeää merellistä ekosysteemipalvelua: kalastuselinkeino, joka on monen arktisen yhteiskunnan taloudellinen elinehto, ja hiilen pitkäaikainen sidonta, jolla on ratkaiseva merkitys ilmaston kannalta, sanoo Anna Törnroos-Remes, joka toimii ECOTIP-projektin johtajana Åbo Akademissa ja tutkijatohtorina Åbo Akademin Meri-tutkimusprofiilissa.

Kalastusveneitä Uummannaqissa Grönlannissa.
Kalastusveneitä Uummannaqissa Grönlannissa. Kuva: Lawrence Hislop (grida.no/resources/1087)

Tiedeyhteisöllä ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa arktisessa ekosysteemissä tapahtuvien kaskadimuutosten mekanismeista, liikkeellepanevista voimista eikä seurauksista, Törnroos-Remes selittää. ECOTIP-hanke pyrkii paikkaamaan näitä tiedon puutteita tuomalla useiden eri tieteenalojen asiantuntijoita yhteen. Kunnianhimoisessa yhteishankkeessa on mukana niin ekologian ja sosioekonomian kuin fysikaalisen meritieteen ja paleomeritieteen edustajia.

Tutkijat tekevät tutkimusretkiä ja pääsevät niillä ottamaan näytteitä kenttäolosuhteissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään laboratoriokokeiden, aikasarja-analyysien ja erilaisten mallintamismenetelmien puitteissa.

– Åbo Akademille hanke tarjoaa mahdollisuuden päästä tekemään enemmän tutkimustyötä arktisilla alueilla. Aiomme tarkastella erityisesti merenpohjassa tapahtuvia muutoksia, eli tutkimme niitä merenpohjan eläimistössä tapahtuvien muutoksien kehityssuuntauksia ja vaiheita, jotka aiheutuvat esimerkiksi ravinnon saatavuuden sekä meren suolapitoisuuden ja lämpötilan muutoksista. Pyrimme selvittämään, miten nämä muutokset vaikuttavat merenpohjan toimintaan sekä pohjaeläimiä syöviin eläimiin, kuten mursuihin ja merenpohjassa eläviin kaloihin, sanoo Törnroos-Remes.

– Projekti on ainutlaatuinen myös sikäli, että emme vain tee tieteellistä tutkimusta luonnon muutoksien vaikutuksista yhteiskuntiin, vaan käymme jatkuvaa vuoropuhelua sekä päättäjien ja eri toimialojen että arktisen alueen väestön kanssa. Haluamme tieteellisen tutkimuksen avulla tuottaa tietoa, jonka pohjalta ihmiset pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä siitä, minkälaisilla sopeutumis- ja hallintostrategioilla varmistetaan arktisen ympäristön kestävä käyttö ja säilyminen tuleville sukupolville YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Jäävuoria Diskolahdella Grönlannin länsirannikolla.
Jäävuoria Diskolahdella Grönlannin länsirannikolla. Kuva: Peter Prokosch (grida.no/resources/4209)

Horisontti 2020 on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Ohjelma on maailman suurin tutkimukseen ja innovaatioon suuntautunut panostus, ja sen budjetti on 80 miljardia euroa.

ECOTIP-projektissa toimii 16 organisaatiota eri maista: Åbo Akademi, Aalborgin yliopisto (Tanska), Aarhusin yliopisto (Tanska), Fisheries and Oceans Canada (Kanada), Grönlannin luonnonvarainstituutti, GRID-Arendal (Norja), Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research -tutkimuskeskus (Saksa), Hokkaidon yliopisto (Japani), Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences (Puola), Marine and Freshwater Research Institute (Islanti), Tanskan teknillinen yliopisto, Norjan arktinen yliopisto UiT, Kööpenhaminan yliopisto (Tanska), Stirlingin yliopisto (Skotlanti), Tokion yliopisto (Japani) ja Wienin yliopisto (Itävalta).

Lisätietoja:

Anna Törnroos-Remes, Åbo Akademi, projektijohtaja, tutkijatohtori Meri-tutkimusprofiilissa
+358 46 920 1610
anna.m.tornroos@abo.fi