Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademille uusi strategia – pääkohtina sivistys, kestävyys ja pohjoismainen yhteistyö

Åbo Akademin hallitus on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2021–2030. Strategiassa määritellään yliopiston tehtävät, arvot ja kehitystavoitteet seuraavalle vuosikymmenelle. Strategia on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.

Yliopiston johto, tiedekunnat ja yksiköt laativat toimintasuunnitelmat strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Uusi strategia tulee voimaan 1.1.2021.

Strategiassa on neljä painopistealuetta: 1) Åbo Akademi Pohjolan porttina Suomeen, 2) akateeminen laatu, 3) avoin ja innostava kampus ja 4) Åbo Akademi tulevaisuuden työpaikkana.

Strategian mukaan Åbo Akademi lisää näkyvyyttään Pohjoismaissa ja profiloituu aktiivisena ja vastuullisena yliopistona, joka huolehtii erityisesti Itämeren alueen myönteisestä ja kestävästä kehityksestä.

Åbo Akademille on myös ominaista elinvoimainen ja uutta luova synergia tutkimuksen ja koulutuksen välillä.

Åbo Akademissa oppimisympäristöt ovat esteettömiä, rajoja ylittäviä kohtauspaikkoja, jotka innostavat tieteelliseen keskusteluun, luovuuteen ja yhteistoimintaan. Åbo Akademi on kansainvälinen työpaikka, joka arvostaa ja hyödyntää työntekijöiden ja opiskelijoiden tietoa ja taitoja. Tasavertaisuus, tasa-arvo, osallisuus, terveys, urakehitys, joustavuus ja vastuullisuus ovat opiskelu- ja työympäristön itsestään selviä osatekijöitä.

Åbo Akademin vision 2030 mukaan yliopistolla on merkittävä rooli kansainvälisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa, jolla edistetään tervettä ja kestävää elinympäristöä, erityisesti Itämeren alueella. Koulutuksen kautta Åbo Akademi kasvattaa eettisesti vastuuntuntoisia kansalaisia, tutkijoita ja asiantuntijoita, ja vastaavasti tutkimuksella vaikutetaan globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

– Uuden strategiansa myötä Åbo Akademi nostaa tutkimuksen ja koulutuksen tavoitetasoa tarkoituksenaan tukea globaalia muutosta ja kestävää kehitystä. Strategiassa nostetaan myös esiin, että on tärkeää luoda avoimia ja inklusiivisia oppimisympäristöjä sekä tukea opiskelijoiden osallisuutta ja opinnoissa etenemistä, kertoo rehtori Moira von Wright.

Tutustu strategiaan kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja antavat:

Rehtori Moira von Wright
Puh. +358 50 476 0420
Sähköposti: rektor@abo.fi

Vararehtori Mikael Lindfelt
Puh. +358 50 544 2628
Sähköposti: mikael.lindfelt@abo.fi