Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
13.2.2018

Åbo Akademin rooli yhteiskunnassa ja tiedemaailmassa 100 vuoden ajan

Åbo Akademin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ryhmä eri tieteenalojen tutkijoita on laatinut kaksi artikkelikokoelmaa Åbo Akademin tutkimuksesta, koulutuksesta ja arjesta sadan vuoden ajalta. Historiikin läpi kantavana teemana on vuorovaikutus Åbo Akademin ja politiikan, kulttuurin sekä yhteiskunnallisten aatevirtausten välillä. Kaksiosainen historiikki julkistettiin Turussa 13.2.2018 Vanhan Akatemiatalon juhlasalissa pidetyssä juhlaseminaarissa.

– Usein kuulee sanottavan, että yliopistot ovat vanhanaikaisia ja kankeita laitoksia, kuin savijalkaisia kolosseja, tai että niiden uudistaminen on yhtä vaikeaa kuin pulujen marssittaminen parijonossa. Tämä historiikki kertoo kuitenkin aivan toisenlaisesta todellisuudesta. Muutoksia on tapahtunut paljon, mutta Åbo Akademi on kuitenkin säilyttänyt yliopiston perusajatuksen eli se antaa nuorille näkemyksiä, jotka auttavat heitä löytämään paikkansa yhteiskunnassa. En paljasta enempää, lukijat saavat itse tutustua näihin teoksiin, sanoo kansleri Ulrika Wolf-Knuts.
Tietoja historiikista:

Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018 (Åbo Akademi ja yhteiskunta. Näkökulmia yhteiskunnallisen muutoksen ja yliopiston väliseen vuorovaikutukseen, 1918–2018)

Antologiassa Åbo Akademi näyttäytyy sekä yhteiskunnassa vaikuttavana toimijana että instituutiona, jonka rakennetta ja toimintaa ympäröivä yhteiskunta on muokannut. Kirjoittajat pohtivat, mitä yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat merkinneet Åbo Akademille ja miten Åbo Akademi on vaikuttanut ruotsinkielisen Suomen alueelliseen yhteiskuntakehitykseen. Artikkeleissa käsitellään muun muassa kielen ja paikkojen merkitystä, rahoitusta ja valtarakenteita, yliopiston arkea, opiskelijoiden ja opettajien rekrytointia sekä asiantuntijuuden erilaisia rooleja yhteiskunnassa.

Toimittajat: dosentit Henry Nygård ja Anders Ahlbäck

Artikkelien kirjoittajat:
Henry Nygård, dosentti, Pohjoismaiden historia
Ulrika Wolf-Knuts, professori emerita, folkloristiikka
Anders Ahlbäck, dosentti, Pohjoismaiden historia
Pia Maria Ahlbäck, FT, englannin kieli ja kirjallisuus
Kjell Herberts, VTL, sosiologia

Graafinen suunnittelu ja taitto: Anders Carpelan

Kuvatoimittaja: Annette Landen

Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018 (Åbo Akademi ja tieto. Näkökulmia tieteen tekemisen ehtoihin, 1918–2018)
Antologian teemana on uuden tiedon luominen Åbo Akademissa. Eri tieteenalojen merkitys on vaihdellut eri aikakausina. Uusia oppiaineita on syntynyt samalla kun toisia on lakkautettu. Artikkeleissa käydään läpi tieteenhistoriallisesti merkittäviä tapahtumakulkuja ja murrosvaiheita Åbo Akademin historiassa. Artikkelit käsittelevät mm. yleisiä tieteellisiä ajatusmalleja, jotka ovat olleet hallitsevia eri aikakausina, tieteen ja teknologian suhdetta sekä virallisten verkostojen ja epävirallisten sosiaalisten suhteiden merkitystä tiedeyhteisössä.

Toimittaja: FT Laura Hollsten

Artikkelien kirjoittajat:
Anders Ahlbäck, dosentti, Pohjoismaiden historia
Laura Hollsten, FT, yleisen historian yliopisto-opettaja
Bjarne Holmbom, professori emeritus, metsätuotteiden kemia
Olli Lagerspetz, dosentti ja akatemialehtori, filosofia
Hanna Lindberg, FT, historia
Patrick Sibelius, FT, filosofia
Tapio Salmi, professori, teknillinen kemia ja reaktiotekniikka
Kirsti Suolinna, dosentti, sosiologia
Johanna Wassholm, FT, historia

Graafinen suunnittelu ja taitto: Anders Carpelan

Kuvatoimittaja: Annette Landen

Historiikin kustantaja on Åbo Akademis förlag (Åbo Akademin kustantamo), ja teoksia voi ostaa Åbo Akademin verkkokaupasta (40 euro/kirja): https://shop.abo.fi.

Kuva historiikista: http://web.abo.fi/pressmaterial/historik.jpg
Kuvia juhlaseminaarista noin klo 15 osoitteessa: web.abo.fi/pressmaterial/historik

Lisätietoja:
Laura Hollsten
Tutkimusjohtaja, yleinen historia
Sähköposti: laura.hollsten@abo.fi
Puhelin: +358 46 921 6396

Anders Ahlbäck
Historian apulaisprofessori, Tukholman yliopisto ja Pohjoismaiden historian dosentti, Åbo Akademi
Sähköposti: anders.ahlback@abo.fi
Puhelin: +358 500 707 981


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja