Kirjoita tähän hakemasi!

Korsholm 2020

Korsholm 2020

Kuntalaiskysely

Hyvät mustasaarelaiset! Haluamme tällä kyselyllä kerätä mielipiteitänne kunnallisen tason kansanäänestyksistä. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, miten kunnan kansanäänestysprosessi on vaikuttanut kunnan sosiaaliseen ilmapiiriin, ja kysely on siksi lähetetty kaikille yli 16-vuotiaille mustasaarelaisille. Tämä on osa suurempaa tutkimushanketta Åbo Akademin Sosiaalitutkimuksen instituutissa. Tutkimuksen tulokset esitetään julkisessa raportissa vuoden 2021 alussa. Kaikki vastaukset käsitellään täysin nimettöminä, ja haluamme painottaa, että tulokset esitetään yleisellä tasolla taulukkojen ja kuvioiden kautta täysin anonyymisti. Jos teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä projektipäällikköön Thomas Karv (thomas.karv@abo.fi).

Kysely on suljettu. Kiitämme kaikkia osallistuneita.

Päivitetty 30.11.2020