Kirjoita tähän hakemasi!

Materiaalia kielikylpyopetukseen

Materiaalia kielikylpyopetukseen

Oikealla olevasta valikosta löytyy kielikylpyyn liittyviä raportteja ja käsikirjoja.

Materiaalia kielikylpyopetukseen löytyy myös välilehdeltä ”Språkbad och CLIL” verkkosivulla Språkresurs.

Päivitetty 14.9.2022