Kirjoita tähän hakemasi!

Raportit ja käsikirjat 2017-

Raportit ja käsikirjat 2017-

B

Björklund, S. (2022). Språkbadsundervisning i tiden. Teoksessa: A.-S. Pitkänen & M. Auramo (toim.), Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matkalla monikieliseksi sankariksi (10–14). Opetushallitus.

J

Jakobsén, J., Rautamo, K., Rautio, J., Saha, K., Martens, K., Westerlund, I., Björklund, S. & Pärkkä, M. (2022). Med på noterna: Kieli- ja ainerajoja ylittävä opetus ja yhteistyö suomenkielisten ja ruotsinkielisten oppilaiden välillä. Åbo Akademi.

N

Nyqvist, E.-L. Katsaus kielioppiin. Teoksessa: A.-S. Pitkänen & M. Auramo (toim.), Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matkalla monikieliseksi sankariksi (92-93). Opetushallitus.

P

Pitkänen, A.-S. & Auramo, M. (2022). Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matkalla monikieliseksi sankariksi. Opetushallitus.

S

Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Skinnari, K. & Peltoniemi, A. (2018). Kielikylpy Suomen kunnissa 2017: selvitys kotimaisten kielten kielikylvyn tilanteesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jyväskylän yliopisto.

Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Skinnari, K. & Peltoniemi, A. (2018). Språkbad i Finlands kommuner 2017: utredning om språkbad i de inhemska språken i småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Jyväskylän yliopisto.

 

Päivitetty 14.12.2022