Kirjoita tähän hakemasi!

Vahvempia yhdessä – lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Vahvempia yhdessä – lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

 

  • Miten inklusiivista toimintamme on?
  • Onko tavassamme viestiä lapsia koskevista asioista ja heidän tuen tarpeestaan kehittämisen varaa?
  • Millainen on arvopohjamme, toimintakulttuurimme sekä oppimis- ja lapsikäsityksemme?

Vahvempia yhdessä -täydennyskoulutukseen osallistuvat pääsevät pohtimaan näitä – ja monia muita – kysymyksiä yhdessä omien tiimiensä kanssa osana yhteisöllistä oppimisprosessia. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kehittää yhteistä käsitystä siitä, mitä lapsen tuella tarkoitetaan ja miten yleistä, tehostettua ja erityistä tukea toteutetaan.

Täydennyskoulutus tukeutuu varhaiskasvatuslain pykälään lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä uudistettuihin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2022. Toimintavuonna 2022–2023 CLL on toteuttanut täydennyskoulutuksen ensimmäistä kertaa. Nyt ensimmäisellä toteutuskerralla neljä kuntaa tarjosi varhaiskasvatuksen henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua koulutukseen ja siten vahvistaa osaamistaan lapsen tukea koskevissa kysymyksissä. Vaikka koulutukseen osallistui noin 200 varhaiskasvatuksen ammattilaista, on täydennyskoulutuksen tarve inkluusion ja tuen osalta edelleen suuri varhaiskasvatuksessa, ja sen vuoksi Vahvempia yhdessä -täydennyskoulutus toteutetaan uudelleen toimintavuonna 2023–2024 uusien osallistujakuntien varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Vahvempia yhdessä – lapsen tuki varhaiskasvatuksessa -koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

 

Keskustelut antavat tilaa monille näkökulmille

Koulutuksen rakenne ja materiaalit on kehitetty varhaiskasvatuksen henkilöstön edellytyksiä silmällä pitäen ja siten, että ne tukevat heitä heidän työssään. Koulutuksen materiaalit on luotu yhteistyössä useiden alan asiantuntijoiden kanssa, jotka tarkastelevat lapsen tukea eri näkökulmista. Koulutukseen osallistuvat tutustuvat erilaisiin tietoiskuihin verkosta löytyvällä oppimisalustalla ja keskustelevat ryhmissä niiden sisällöstä annettujen vertaisoppimistehtävien avulla. CLL:n prosessiohjaajat seuraavat ryhmien työskentelyä ja antavat tukeaan osallistujille säännöllisten ohjaustuokioiden yhteydessä.

Mukana olleissa kunnissa ovat varsinkin koulutuksen työskentelytavat keränneet erityistä kiitosta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön on ollut mahdollista tutustua tietoiskuihin juuri silloin, kun se on sopinut heille ja heidän yksikkönsä toimintaan, ja yhteisille keskusteluille on varattu erikseen aikaa. Osallistujat ovat arvostaneet mahdollisuutta käyttää aikaa keskusteluun inkluusiosta ja lapsen tuesta ja siten luoda yhteistä käsitystä niistä.

 

Yhteinen tietopohja vahvistaa yhteistä käsitystä

Koko prosessi aloitetaan ja päätetään kaikkien kuntien osallistujille yhteisellä tilaisuudella. Koska kaikki täydennyskoulutuksen sisällöt ja materiaalit ovat olleet saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi, on kuntien suomen- ja ruotsinkielisen henkilöstön ollut mahdollista osallistua koulutukseen yhdessä. Tätä on arvostettu erityisesti kunnissa, joissa kaikkien yksiköiden henkilöstön on toivottu voivan osallistua samaan täydennyskoulutukseen samanaikaisesti – kielestä riippumatta. Täydennyskoulutuksessa luodun yhteisen tietopohjan ja yhteisten keskustelujen ansiosta henkilöstö on voinut luoda yhteistä käsitystä lapsen tuesta ja vahvistaa edellytyksiään toteuttaa yhteistä kasvatustehtävää.

Osallistujilta kuultua:

”Sisältö oli monipuolista. Tietoiskuvideoiden katselu itselle sopivina aikoina oli hieno juttu.”
”Laajensi osaamistani ja muistutti hyvistä jo käytetyistä työtavoista.”
”Aina on hyvä keskustella ja pohtia yhdessä kollegoiden kanssa.”
”Päätöstapaamisen aikana kaikki ikään kuin loksahti kohdalleen ja kokonaisuudesta löytyi punainen lanka.”

 

UBS-logo finska