Kirjoita tähän hakemasi!

Webinaarisarja: Vahvista hyvinvointiasi ja opiskelukykyäsi

Webinaarisarja: Vahvista hyvinvointiasi ja opiskelukykyäsi

Syksyn 2023 aikana järjestettiin webinaarisarja, jonka tavoitteena oli vahvistaa hyvinvointia ja tukea opiskelukykyä. Kohderyhmänä olivat jatkuvat oppijat, kuten avoimen yliopisto-opetuksen, avoimen väylän, täydennyskoulutuksen, osaamisen kehittämiseen tähtäävien kurssien ja muiden opintojen oppijat.

Sarjan webinaarit oli ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen/Avoimen yliopiston, Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Webinaarit toteutetaan osana PODI-hanketta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ohjelma

Webinaarit tallennettiin ja ovat katsottavissa alla. Toivottavasti saat näistä inspiraatiota ja uusia oppeja!

Studera hjärnvänligt – kognitiv ergonomi (ruotsiksi)
Puhuja: Anna Avellan
Tallenne (katsottavissa 13.9.2024 asti):
Prokrastinaatio opinnoissa – Miksi emme saa aikaiseksi tärkeitä asioita? (suomeksi)
Puhuja: Kalle Partanen
Tallenne (katsottavissa 27.9.2024 asti):
Self-Compassion as a Support for Study Skills and Well-Being (englanniksi)
Puhuja: Emmi Arponen
Tallenne (katsottavissa 11.10.2024 asti):
Inre hållbarhet i en digitaliserad vardag (ruotsiksi)
Puhuja: Ann-Christin Furu
Tallenne: (katsottavissa 25.10.2024 asti):

Puhujat

Tutustu puhujiin täällä.

Studera hjärnvänligt – kognitiv ergonomi

 

Anna Avellan on psykologi, joka on erikoistunut työ- ja organisaatiopsykologiaan. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat neuropsykologia ja uupumus. Hän on työskennellyt tutkimusryhmässä, joka on kiinnostunut aivoista mielenterveyteen liittyen. Annalla on laaja luennointi- ja opetuskokemus myös jatkuvasta oppimisesta. Hän palautuu parhaiten nauramalla elokuville liian kovaa elokuvateatterissa tai haistelemalla heinän tuoksua tallissa.

Anna Avellanin Linkedin-sivu.

Kalle Partanen on psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat monien teemojen ohella käyttäytymistieteet sekä oppimisen ja opiskelun haasteet. Partasella on laaja kokemus opintopsykologin työstä eri oppilaitoksissa, ja lisäksi hän on työskennellyt mm. autismin kirjon parissa ja työnohjauksessa. Suurelle yleisölle Partanen on tuttu toimittuaan psykologina tv-sarjoissa Vieraissa ja Lapsi tuntemattoman kanssa.

Kalle Partasen kotisivut.

 

 

Prokrastinaatio opinnoissa – Miksi emme saa aikaiseksi tärkeitä asioita?

 

Self-Compassion as a Support for Study Skills and Well-Being

 

Emmi Arponen on psykologi, fysioterapeutti, aikuiskouluttaja /-opettaja ja terveystieteiden maisteri.  Hän uskoo myötätuntoiseen kohtaamiseen, keskeneräisyyteen ja inhimillisyyden voimaan ja auttaa työssään ihmisiä kohtaamaan hankalia tunteita ja asioita, sekä löytämään keinoja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseksi. Arponen työskentelee psykologina, kouluttaa ja luennoi. Hän tuottaa myös asiantuntijasisältöä sosiaalisiin medioihin.

Emmi Arposen kotisivut

 

 

Ann-Christin Furu on kestävän kehityksen oppimiseen keskittynyt varhaiskasvatustieteen apulaisprofessori. Hän työskentelee yliopistotutkijana Åbo Akademissa. Tutkimuksessaan hän on kiinnostunut siitä, miten luodaan perusta kestävyydelle, hyvinvoinnille ja resilienssille – sekä yksilöissä että organisaatioissa. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus opettajankoulutuksesta sekä organisaatioiden, yritysten ja yksilöiden kehittämistyöstä arvojen, viestinnän ja kestävän kehityksen eri näkökulmien parista.

Ann-Christin Furun yritys Refugium

 

Inre hållbarhet i en digitaliserad vardag

 

 

Päivitetty 24.2.2024