Kirjoita tähän hakemasi!

Psykologia

Psykologia

Psykologia oppialana kiinnostaa koko ajan enemmän. Psykologia on tieteenhaara, joka keskittyy ihmisen käyttäytymiseen ja tuottaa tietoa, jota voidaan soveltaa useimmissa ammateissa ja työtehtävissä. Niin työelämässä kuin jokapäiväisessä arjessamme voi olla hyödyllistä kehittää osaamistaan ja opiskella psykologiaa. Psykologia on tieteenala, jossa uuden teknologian ansiosta tietomme aivoista kehittyvät ja tarve päivittää osaamista syntyy nopealla tahdilla.

Åbo Akademissa Turussa on mahdollista opiskella psykologiaa ja sitä kautta voi kouluttautua psykologiksi. Åbo Akademissa Vaasassa voi opiskella kehityspsykologiaa, koulupsykologiaa, työpaikkapsykologiaa ja kriisipsykologiaa. Nämä opinnot eivät johda psykologian maisterin tutkintoon. Psykologian moduuli vastaa yhteiskunnan tukipalvelutarpeisiin monilla ammattialoilla sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla.

Kohderyhmät:

  • henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita mielen toiminnoista ja ihmisen käyttäytymisestä tutkitun tiedon pohjalta
  • henkilöt, jotka valmistautuvat psykologian pääsykokeisiin
  • henkilöt, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa ja haluavat syventää osaamistaan
  • johtajuuden kysymyksien parissa työskentelevät henkilöt yksityis- ja liike-elämässä
  • henkilöt, jotka työskentelevät asiakaspalvelussa, sekä markkinoinnin, myynnin ja vaikuttamisen parissa
  • oikeuslaitoksen, poliisin ja vankiloiden henkilöstö
  • hoitoalan ja sosiaalitoimen henkilöstö
  • erilaiset valmentajat, kuraattorit, psykologian aineenopettajat, pelastustoimen henkilöstö, sekä vapaaehtoistyöntekijät.

Lisätietoja moduulista saat Psykologiakursseja-esitteestä klikkaamalla tätä linkkiä.