Kirjoita tähän hakemasi!

Saksan kieli ja kirjallisuus

Saksan kieli ja kirjallisuus

Saksan kieli ja kirjallisuus pääaineena

Saksan kielen ja kirjallisuuden opinnoissa pätevöidytään kielen ja kulttuurin asiantuntijoiksi, joille sekä nykyajan että historian viitekehys ovat tuttuja. Saksan osaamisesi karttuu niin yleiskielessä kuin ammattikielessäkin, ja syvennyt saksan kielioppiin ja kielenkäytön kysymyksiin, kuten kielen rooliin politiikassa, mediassa, yritysviestinnässä ja markkinoinnissa. Opiskelet Saksan kulttuuriin ja historiaan sekä saksalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita ja opit ymmärtämään niiden ja kielen välisen yhteyden. Tutustut myös saksankieliseen kirjallisuuteen ja opit kirjallisuustieteen ja kielitieteen käsitteitä, menetelmiä ja teorioita, jotka auttavat sinua analysoimaan järjestelmällisesti erilaisia tekstejä. Opetuskielenä on saksa.

Saksan kielen ja kirjallisuuden opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdokseen joko yleisen linjan, aineenopettajalinjan tai kielen ja talouden linjan. Yleisen linjan opiskelijat voivat vapaasti valita sivuaineensa, mutta aineenopettajalinjalla on pitkänä sivuaineena kasvatustiede ja sen lisäksi sivuaineena usein myös toinen opetettava aine. Kielen ja talouden linjalla erikoistutaan ammattikieleen ja kulttuurienväliseen yritysviestintään, ja sivuaineena opiskellaan liiketaloutta. Kaikki opiskelijat suorittavat kieliharjoittelun vaihto-opiskeluna saksankielisessä maassa. Muita aineita pääaineena opiskelevat voivat valita saksan kielen ja kirjallisuuden sivuaineekseen.

Opetuksen tapaan myös tutkimuksessa pureudutaan kielen eri näkökulmiin, sen funktioihin, muuttumiseen, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin sekä multimediaan liittyviin erityispiirteisiin. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat mm. erilaiset tekstityypit, erilaiset tiedotusvälineet, tekstin ja kuvan vuorovaikutus, kieli ja sukupuoli, kieli ja syrjintä, ammattikieli, kielellinen legitimointi, verkkoympäristössä käytettävä kieli sekä kielen oppiminen ja kielellinen kehitys.

Saksan kielen ja kirjallisuuden oppiaine on tutkimustyön puitteissa ollut mukana rakentamassa eurooppalaista tutkijaverkostoa, joka keskittyy eurooppalaisen elinkeinoelämän kulttuurisiin viestintäprosesseihin: Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation – European Cultures in Business and Corporate Communication. Tämä tutkijaverkosto saattaa yhteen eri tutkimusalojen asiantuntijoita yhteisten tutkimusprojektien ääreen. Åbo Akademin tohtorikoulutettavat saavat tätä kautta kosketuksen tunnustettuun kansainväliseen monialaiseen tutkijaverkostoon sekä mahdollisuuden tutkimustöidensä julkaisemiseen osana verkoston omaa tieteellistä sarjaa. Tutkimustyöt julkaisee kansainvälinen kustantamo.

Saksan kielen ja kirjallisuuden asiantuntijoilla on monia erilaisia työllistymisvaihtoehtoja. Monet työskentelevät aineenopettajana, toisten urapolku vie tutkimuksen tai liike-elämän tehtäviin. Osa tutkinnon suorittaneista työskentelee kääntäjänä tai tulkkina, toiset löytävät työn kulttuurin tai viestinnän parista. Saksan kielen asiantuntijana sinulla on mahdollisuus myös kansainväliseen uraan ja voit työskennellä kansainvälisten organisaatioiden ja matkailun parissa tai hakeutua diplomaattiuralle. Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntemusta tarvitaan monilla aloilla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, M-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31