Kirjoita tähän hakemasi!

Promootio 2018: Kunniatohtorit ja riemutohtorit

Promootio 2018: Kunniatohtorit ja riemutohtorit

Tohtoripromootiossa Turun konserttitalossa perjantaina 25. toukokuuta 2018 promovoitiin 13 kunniatohtoria ja neljä riemutohtoria.

Kunniatorhtoriksi vihkimällä yliopisto kunnioittaa henkilöitä, joilla on erityisiä tieteellisiä ansioita tai jotka ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa merkittävällä tavalla. Riemutohtoreiksi promoviodaan 50 vuotta sitten väitelleet tohtorit.

 

Psykologian kunniatohtoriksi humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa promovoitiin:

Johtaja Mariela Castro Espín

Mariela Castro Espin

Psykologi, kasvatustieteilijä Mariela Castro Espín toimii Kuuban kansallisen seksuaalikasvatuksen keskuksen (Cuban National Center for Sex Education) johtajana Havannassa. Castro Espín työskentelee aktiivisesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi sekä kampanjoi HIV-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Hänen työnsä sopii hyvin Åbo

Akademin vähemmistötutkimuksen profiiliin. Castro Espín promovoidaan psykologian kunniatohtoriksi tunnustuksena sinnikkäästä toiminnasta vähemmistökysymyksissä.

Painokelpoinen kuva.

Filosofian kunniatohtoreiksi humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa promovoitiin:

 

Kirjailija Jonas Gardell

Jonas Gardell
Kuva: Thron Ullberg

Kirjailija Jonas Gardell on toiminut jo usean vuosikymmenen ajan avarakatseisemman ja avoimemman yhteiskunnan sekä kaikkien ihmisten yhtäläisten vapauksien ja oikeuksien puolestapuhujana. Hänen kaunokirjallisella tuotannollaan ja aktivismillaan on ollut suuri vaikutus. Gardellin toiminta syrjäytyneiden ja erityisesti HBT-henkilöiden puolesta on tuonut esiin ja muokannut tietoisuutta näitä ryhmiä koskevien kysymysten merkittävyydestä. Erityisesti uskontotieteen ja teologian alalla hän on osoittanut näihin kysymyksiin liittyen näkemystä, osaamista ja tietoa sekä kykyä kommunikoida ja osallistua myönteisellä tavalla. Gardell promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena toiminnasta seksuaalivähemmistöjen hyväksi ja erityisesti tavasta kommunikoida heitä koskevista kysymyksistä uskontotieteen ja teologian alalla.

Painokelpoinen kuva. (Kuvaaja: Thron Ullberg)

 

Kirjailija Sirpa Kähkönen

Palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen on kaunokirjallisuuden keinoin käsitellyt Suomen 1900-luvun historian kipupisteitä ja eritySirpa Kähkönenisesti vuoden 1918 sisällissotaa paljastavalla mutta myös tulevaisuuteen suuntaavalla tavalla. Kähkönen tuo esiin hätkähdyttävästi, miten yhteiskuntaluokka, sukupuoli ja kieli ovat leimanneet 1900-luvun Suomea, mutta samalla hänen tekstinsä osoittavat, että on mahdollista rakentaa siltoja syvienkin kuilujen yli. Kähkönen on kuvannut epäoikeudenmukaisuutta, konflikteja ja väkivaltaa vahvasti toimijoiden näkökulmasta antaen yksittäisille henkilöille liikkumatilaa jopa sellaisina aikoina, jolloin historiallisesti ei näytä olleen valinnan tekemisen ja toiminnan mahdollisuutta. Näin historiasta tulee merkityksellistä nykyhetkessä. Kähkönen promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena kirjallisesta työstä, jonka kautta hän on kasvattanut ymmärrystämme historiasta ja sen tärkeästä tehtävästä nykyajassa.

Painokelpoinen kuva.

Filosofian kunniatohtoriksi kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa promovoitiin:

Armi Mikkola

Opetusneuvos Armi Mikkola

Opetusneuvos Armi Mikkola promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena arvokkaasta työstä suomalaisen koulutuksen ja erityisesti koulutusjärjestelmän kaikilla eri tasoilla tarvittavan opettajankoulutuksen hyväksi. Hän on toiminut määrätietoisesti ja asiantuntevasti ruotsinkielisen opettajankoulutuksen etujen ajamiseksi ja laadun kehittämiseksi. Mikkola promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena ansiokkaasta työstä Suomen koulutuksen ja erityisesti opettajankoulutuksen hyväksi.

Painokelpoinen kuva.

 

Terveystieteiden kunniatohtoriksi kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa promovoitiin:

Professori Ingegerd Bergbom

Ingegerd Bergbom on Göteborgin yliopiston yhteydessä toimivan yliopistosairaala Sahlgrenska Akademin emeritaprIngegerd Bergbomofessori. Bergbomin ensisijainen tutkimusala on tehohoito, ja tutkimustyönsä kautta hän on monin tavoin vaikuttanut kliinisen hoitotieteen kehittymiseen. Viimeisten runsaan 20 vuoden aikana Bergbom on osaltaan vaikuttanut Åbo Akademin hoitotieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä. Hän on arvostettu ja ansioitunut pohjoismainen tutkija, jolla on mittava määrä julkaisuja kliinisen hoitotieteen alalta. Bergbom promovoidaan terveystieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävästä panoksesta hoitotieteellisen tutkimuksen alalla sekä aktiivisesta yhteistyöstä Åbo Akademin kanssa.

Painokelpoinen kuva.

Valtiotieteiden kunniatohtoreiksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa promovoitiin:

 

Professori Jan Kleineman

Oikeustieteiden tohtori Jan Kleineman toimii siviilioikeuden professorina Tukholman yliopistossa ja Stockholm CentrJan Kleinemane for Commercial Law -keskuksessa. Kleinemanille myönnetään kunniatohtorin arvo tunnustuksena erityisesti vahingonkorvaus- ja sopimusoikeuteen liittyvistä ansioista sekä kauppaoikeuden alalla toimivan Stockholm Centre for Commercial Law -keskuksen käynnistämisestä ja työstä sen piirissä. Kleinemanin tieteellinen tuotanto erityisesti vahingonkorvaus- ja sopimusoikeuden alalla on merkittävä. Hänen väitöskirjansa Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart on oman tieteenalansa pohjoismainen klassikko, joka on vaikuttanut oikeuskehitykseen myös Suomessa. Kleineman promovoidaan valtiotieteiden kunniatohtoriksi ansioista pohjoismaisen oikeuskehityksen hyväksi erityisesti vahingonkorvaus- ja sopimusoikeuden alalla.

Painokelpoinen kuva.

 

 

Apulaispääsihteeri Laura Londén

Laura Londén

Laura Londén on suomalainen diplomaatti, joka on toiminut vuodesta 2015 alkaen YK:n apulaispääsihteerinä ja YK:n väestörahasto UNFPA:sta vastaavana varapääjohtajana. Londén on valmistunut Åbo Akademista valtiotieteiden maisteriksi pääaineinaan julkisoikeus ja -hallinto. Hän on yli 25-vuotisen kansainvälisen uransa aikana työskennellyt useiden YK-järjestöjen päämajoissa eri puolilla maailmaa. Londén promovoidaan valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena työstä pakolaisten hyväksi ja halusta vaikuttaa maailman parantamiseen.

Painokelpoinen kuva.

Professori Hannu Nurmi

Hannu Nurmi

Emeritusprofessori Hannu Nurmi on pitkään ollut tärkeimpiä valtio-opin edustajia ja lipunkantajia Suomessa. Nurmen tutkimus on ollut suuntaukseltaan hyvin kansainvälistä. Turun yliopiston professorina toimiessaan ja jo sitä ennenkin hän on edistänyt monipuolista yhteistyötä Åbo Akademin kanssa valtio-opin alalla. Nurmi on ollut aloitteentekijä Turun yliopiston ja Åbo Akademin sisarlaitosten yhteistyön perustamisessa ja keulakuva sen vahvistamisessa vuosien varrella. Nurmi promovoidaan valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena ansioista suomalaisen valtio-opillisen tutkimuksen saralla sekä hyvästä yhteistyöstä Åbo Akademin kanssa.

Painokelpoinen kuva.

 

Kauppatieteiden kunniatohtoriksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa promovoitiin:

 

Yrittäjä Peter Vesterbacka

Peter Vesterbacka on monipuolinen, erityisesti kansainvälisen markkinoinnin hallitseva yrittäjä sekä brändäyksenPeter Vesterbacka ja liiketoiminnan kehittäjä. ”Mighty Eagle” Vesterbacka oli yksi peliyhtiö Rovion menestyksen takana olleista avainhenkilöistä. Vesterbacka on muun muassa ollut perustamassa Slush-tapahtumaa, josta on kasvanut Suomen ja Euroopan merkittävin startup-tapahtuma. Hän on Åbo Akademin kauppakorkeakoulun aktiivinen alumni ja oli mukana käynnistämässä Edge-seminaarien sarjaa. Hän on myös vaikuttanut siihen, että Åbo Akademin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Slush Shanghai -tapahtumaan. Vesterbacka promovoidaan kauppatieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena ansioista yrittäjänä ja kansainvälisen markkinoinnin edelläkävijänä sekä panostuksesta Åbo Akademin hyväksi.

Painokelpoinen kuva.

 

Filosofian kunniatohtoriksi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa promovoitiin:

 

Professori Anders Hallberg

Anders Hallberg on Uppsalan yliopiston lääkeainekemian emeritusprofessori ja entinen yliopiston rehtori. Anders HallAnders Hallbergberg on uraauurtavalla tavalla kannustanut ja innostanut tiedeyhteisöä innovaatioiden luomiseen ja tieteellisen työn tulosten kaupallistamiseen. Hän on edelleen aktiivisesti mukana tutkimustyössä ja on kehittänyt ja kehittää lääkkeitä muun muassa tulehdustautien hoitoon. Hallberg on monien muiden luottamustehtäviensä (Ruotsissa esimerkiksi Luonnontieteellinen tutkimusneuvosto ja Ruotsin tiedeneuvosto) lisäksi toiminut Åbo Akademin hallituksen jäsenenä syksystä 2009 vuoden 2017 loppuun. Hallberg promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena uraauurtavasta työstä tieteen tulosten kaupallistamiseksi sekä aktiivisesta toiminnasta Åbo Akademin hyväksi.

Painokelpoinen kuva.

 

Professori Nils Christian Stenseth

Nils Christian Stenseth toimii Oslon biotieteiden laitoksen professorina ja CEES-keskuksen (Centre for Ecological Nils Christian Stensethand Evolutionary Synthesis) esimiehenä. Stenseth on tunnustettu ja usein siteerattu asiantuntija ekologian tieteenalalla niin Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti. Stenseth on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian oppiaineen kanssa. Yhteistyön teemat ovat ulottuneet meriekologiasta ja ympäristöstä aina evoluutiobiologiaan. Yhteistyöllä on ollut erityisen suuri merkitys Åbo Akademin merellisen tutkimusprofiilin kehittämisessä. Stenseth promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena vahvasta profiloitumisesta ja asiantuntijuudesta meriekologian alalla sekä tieteellisestä toiminnasta Åbo Akademin hyväksi.

Painokelpoinen kuva.

 

Tekniikan kunniatohtoreiksi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa promovoitiin:

 

TkT, KTT Tarja Cronberg

Tarja Cronberg

TkT, KTT Tarja Cronberg promovoidaan tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena ainutlaatuisesta toiminnasta kestävän teknologian ja maatalouden edistämisen, tekniikan ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, pohjoismaisen yhteistyön sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisen puolesta. Hän on myös edistänyt naisten yrittäjyyttä. Cronbergin erittäin monipuolisessa ja pitkässä urassa yhdistyvät kestävä teknologia ja yhteiskuntatieteet vertaansa vailla olevalla tavalla. Hän on toiminut muun muassa kansanedustajana, Euroopan parlamentin jäsenenä sekä työministerinä maamme hallituksessa. Cronberg promovoidaan tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäaikaisesta ja monipuolisesta urasta, jossa yhdistyvät kestävä teknologia ja yhteiskuntatieteet.

Painokelpoinen kuva.

 

Professori Riitta Keiski

Riitta Keiski

Riitta Keiski toimii professorina Oulun yliopistossa ja on ansioitunut prosessi- ja ympäristötekniikan tutkijana, jonka erityisenä tutkimuskohteena on ympäristösuuntautunut heterogeeninen katalyysi. Hänen laaja tutkimusryhmänsä on kansainvälisesti tunnustettu ja erittäin aktiivinen. Keiski on pitkäjänteisesti ja rakentavasti osallistunut kansalliseen tiedehallintoon muun muassa Suomen Akatemian hallituksen jäsenenä, ja vuosien varrella hän on edustanut suomalaista katalyysitutkimusta eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa organisaatioissa ja verkostoissa. Riitta Keiski on aktiivisesti edistänyt tieteellistä ja pedagogista yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Keiski promovoidaan tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena menestyksellisestä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkimuksesta sekä ansioista tiedehallinnon piirissä.

Painokelpoinen kuva.

Riemutohtoreiksi promovoitiin:

Dan Eklund Lorenz Grönvik Ebbe Nyman Nils Storå
Dan Eklund
tekniikan tohtori, kemiallinen puunjalostustekniikka
Painokelpoinen kuva.
Lorenz Grönvik
teologian tohtori
Painokelpoinen kuva.
Ebbe Nyman
filosofian tohtori, fysiikka
Painokelpoinen kuva.
Nils Storå
filosofian tohtori, pohjoismainen etnologia
Painokelpoinen kuva.

Håkan Anttila

Talousneuvos Håkan Anttila kutsuttiin promovoitavaksi filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena osallistumisesta ja mittavasta panostuksesta yli kahden vuosikymmenen aikana hyvien perusedellytysten luomiseksi Åbo Akademin toiminnalle Vaasassa tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alalla.

Åbo Akademi on vastaanottanut suru-uutisen Håkan Anttilan poismenosta 7. maaliskuuta 2018. Kunniatohtoriksi ei promovoida postuumisti.

Painokelpoinen kuva.

Päivitetty 9.12.2020