Kirjoita tähän hakemasi!

Ulf Långbacka

Ulf Långbacka

Ulf Långbacka

Lehtori 

Kulttuuri, historia och filosofia

Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta

ulf.langbacka@abo.fi

Puh. +358 469216873

Tutkimusprofiili