Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Uudet TKI-setelit tukevat Turun korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä

Teknologiakampus Turku on perustanut Turun korkeakoulujen ja alueen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) välisen yhteistyön helpottamiseksi TKI-palvelun (tutkimus, kehitys ja innovaatio). Nyt palvelussa on avattu haku, jossa yritykset voivat hakea 5 000 euron arvoisia TKI-seteleitä esimerkiksi yhteisiin tutkimushankkeisiin ja analyysipalveluihin.

TKI-palvelun tavoitteena on lisätä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian osaamisen hyödyntämistä etenkin alueen pk-yrityksissä. Palvelu markkinoi korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista (TKI) alueen yrityksille sekä toimii yhteydenottokanavana korkeakouluyhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille. Palvelun avulla yritysten on mahdollista helposti löytää sopivimmat yhteistyökumppanit korkeakouluista.

Ensimmäinen konkreettinen askel yhteistyön vauhdittamiseksi on pk-yrityksille tarjottava 5 000 euron arvoinen TKI-seteli, joita jaetaan seuraavan viiden vuoden aikana yrityksille 100 000 euron arvosta vuosittain. Yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen välillä voi tarkoittaa esimerkiksi tutkimushankkeita, analyysipalveluita, hankehakemusten laadintaa tai opinnäytetöitä.

”TKI-setelin tarkoitus on madaltaa pk-yritysten kynnystä tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, ja se voi toimia päänavaajana myös pitkäkestoiselle kumppanuudelle. Turun korkeakoulujen laaja-alainen asiantuntemus ja monipuolinen infrastruktuuri ovat yritysten ulottuvilla, ja me autamme löytämään kullekin yritykselle sopivimmat yhteistyökumppanit”, sanoo TKI-palvelun asiakkuuspäällikkö Marko Kelahaara.

 

TKI-setelien haku yrityksille auki nyt

TKI-setelien haku on nyt käynnissä, ja ensimmäiset setelit myönnetään huhtikuussa. Seteliä voi käyttää korkeakoulun ja yrityksen välisen yhteistyöhankkeen kustannuksiin niin, että avustus on enintään 50 prosenttia hankkeen arvosta.

Vaikka palvelua koordinoi Teknologiakampus Turku, voivat seteliä hakea pk-yritykset toimialasta riippumatta.

Työ- ja elinkeinoministeriön (2019) tutkimuksen mukaan vain 17 % suomalaisista pk-yrityksistä käyttää korkeakoulujen TKI-palveluja, eikä Varsinais-Suomi poikkea merkittävästi keskiarvosta alueellisessa vertailussa. TKI-palvelulla Turun kaupunki haluaa panostaa palvelukonseptiin, joka yhdistää alueen korkeakouluja ja pk-yrityksiä käytännönläheisesti ja vaikuttavasti.

”Tarve korkeakoulujen ja erityisesti pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistämiselle on tutkimustiedon valossa ilmeinen. Tiiviimmän vuorovaikutuksen avulla yrityksillä, ja koko Turun alueella, on entistäkin paremmat edellytykset vahvistaa omaa kilpailukykyään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyön lisäämisestä hyötyvät yritysten lisäksi yhtä lailla alueen korkeakoulut”, toteaa Turun kaupungin elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen.

 

Tutustu tarkemmin TKI-palveluun ja TKI-setelin hakemiseen Teknologiakampus Turun sivuilla.

Lue aiempi tiedote TKI-palvelusta Turku Business Regionin sivuilta.