Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Uudet tekoälyratkaisut helpottavat seurantaa

Uusi ilmainen sovellus auttaa kuvissa olevien kohteiden seurantaa tutkimustyössä. Tekoälyä hyödyntävä työkalu vauhdittaa uusia läpimurtoja biotieteissä.

Yksittäisten kohteiden liikkeen seuraaminen tietyllä aikajaksolla on kuva-analyysissä käytetty keskeinen tekniikka, jolla voidaan kvantifioida dynaamisia prosesseja. Uuden TrackMate v7 -sovelluksen avulla tutkijat voivat helposti seurata kohteita kuvissa. TrackMate on ilmainen, avoimen lähdekoodin työkalu, joka on saatavilla osana Fiji-kuvankäsittelyalustaa.

– TrackMaten avulla tutkijat voivat ratkaista monimutkaisia seurantaan liittyviä ongelmia tehokkaammin, mikä nopeuttaa läpimurtoja biotieteiden kaikilla aloilla, sanoo Åbo Akademin akatemiatutkija Guillaume Jacquemet, joka on myös yksi TrackMaten kehitystyöhön osallistuneista tutkijoista.

Biotieteissä seurannan avulla tarkkaillaan esimerkiksi molekyylien, soluorganellien, bakteerien, solujen ja eläinten liikkeitä. Tutkimustyössä käytettävien kuvien laajan kirjon vuoksi mikään yksittäinen sovellus ei tarjoa ratkaisua kaikkiin seurannan tarpeisiin.

 

Kuva erivärisiksi väritetyistä soluista.
Metastaattisten syöpäsolujen liikkumisen seuranta TrackMate v7:n avulla. Liikkuvat syöpäsolut on merkitty niiden aktiinisäikeiden (vihreä) ja tumien (vaaleanpunainen) visualisoimiseksi. TrackMate v7 hyödyntää tekoälyalgoritmia (Cellpose) syöpäsolujen tunnistamiseen ennen niiden seuraamista.

 

TrackMate v7 hyödyntää seurannassa automaattisia ja puoliautomaattisia algoritmeja sekä kehittyneitä visualisointi- ja analysointityökaluja. Sovellus käyttää laajan kuva-aineiston analysoinnissa ja kohteiden havaitsemissa tekoälyratkaisuja ja muita kehittyneitä segmentointialgoritmeja.

– Tämä uusi ominaisuus lisää TrackMaten sovellusten ja ominaisuuksien käyttömahdollisuuksia huomattavasti. TrackMate v7:n avulla voidaan seurata esimerkiksi liikkuvia syöpäsoluja, immuunisoluja tai kantasoluja. Sitä voidaan käyttää myös bakteerien kasvun seuraamiseen, Jacquemet sanoo.

– Meidän omassa laboratoriossa ohjelmistoa käytetään parhaillaan syövän etäpesäkkeiden muodostumisen mahdollistavien mekanismien tutkimiseen. Sen avulla pystymme tuottamaan laadukkaampaa ja informatiivisempaa dataa paljon nopeammin.

Kuva ja taulukkoja, jotka näyttävät miten bakteeri on liikkunut, kehittynyt ja jakautunut.
Bakteerien (Neisseria meningitidis) kasvua seurattiin TrackMate v7 -ohjelmalla. Yksittäisen bakteerin jälki ja aikajana on korostettu vihreällä, ja bakteerin muodon muutokset seurantajakson aikana on merkitty kuvioon. Bakteerin jakautumista voidaan seurata pinta-alan ja muodon selkeistä muutoksista.

 

TrackMate v7:n kehittämistä koordinoivat Guillaume Jacquemet (Åbo Akademi, Turku) ja Jean-Yves Tinevez (Pasteur-instituutti, Pariisi).

 

Lue artikkeli ”TrackMate 7: integrating state-of-the-art segmentation algorithms into tracking pipelines”, joka on julkaistu Nature Methods -lehdessä 2.6.2022: https://www.nature.com/articles/s41592-022-01507-1

 

Lisätietoja:
Guillaume Jacquemet
Solubiologian akatemiatutkija, Åbo Akademi
Puh: 050 323 5606
Sähköposti: guillaume.jacquemet@abo.fi