Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös verkkopohjaisten palveluiden suorituskyvyn testaamisesta

M.Sc. Tanwir Ahmadin väitöskirja tietotekniikan/ohjelmistotuotannon alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa maanantaina 7.12.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Performance Exploration and Testing of Web-based Software Systems.

Nyky-yhteiskunta on riippuvainen erilaisista integroiduista ohjelmistojärjestelmistä rahatoimessa, energianjakelussa, tietoliikenteessä ja logistiikassa. Internetin käyttöönotosta johtuen melkein kaikki rahatoimialat, hallinnonalat ja sosiaaliala ovat riippuvaisia verkkopohjaisista tietojärjestelmistä. Näiden järjestelmien täytyy olla erittäin nopeita ja luotettavia, ja niiden pitäisi pystyä kestämään valtava määrä samanaikaisia käyttäjiä.

Tässä väitöskirjassa esitämme joukon lähestymistapoja verkkopohjaisten palveluiden suorituskyvyn testaamiseen ja tutkimiseen. Vaikka kohteenamme ovat verkkopohjaiset ohjelmistojärjestelmät, lähestymistapamme ovat helposti sovellettavissa erityyppisiin ohjelmistojärjestelmiin.

Tarjoamamme metodit jakautuvat kahteen ryhmään: lähestymistapoja mallipohjaiseen suorituskyvyn testaamiseen ja lähestymistapoja black box-järjestelmien suorituskyvyn tutkimiseen suurilla syöttötiloilla.

Ensimmäisessä ryhmässä, ensimmäisenä ehdotuksenamme, esitämme mallipohjaista suorituskyvyn testaamista, jossa generoimme realistisia työkuormia käyttäen todennäköisyysperusteisia ajoitettuja automaatteja (Probabilistic Timed Automata, PTA). Kuormituksen muodostusprosessin aikana seuraamme useita keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (Key Performance Indicators, KPI) kuten vasteaikaa, läpisyöttöä, muistin käyttöä, prosessorin käyttöä ja levytilaa. Näitä tunnuslukuja käytetään suorituskyvyn vertailuarvojen tuottamiseen (benchmarking) testattavalle järjestelmälle (System Under Test, SUT).

Ensimmäisen ehdotuksemme jatkoksi esitämme lähestymistapaa kuormitusmallien talteenottoon palvelinlokeista, vaihtoehtona niiden manuaaliselle luomiselle testaajan kokemukseen perustuen.

Toisessa ehdotusryhmässä keskitymme tutkimaan black box-ohjelmistojärjestelmien suorituskykyä suurilla syöttötiloilla ja ilman ennakkotietoja kyseisestä sovellusalasta. Me esitämme erityyppisiä suorituskyvyn testaus- ja tutkimusstrategioita sekä pahimman käyttäjäskenaarion määrittämiseksi tietyn kuormitusmallin suhteen, että myös sellaisen syöteyhdistelmäjoukon löytämiseksi, jossa kyseiset syöteyhdistelmät aiheuttavat suorituskykyongelmia ja vakavasti heikentävät ohjelmistointensiivisten järjestelmien suorituskykyä.

Tanwir Ahmad väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa maanantaina 7. joulukuuta 2020 klo 13. Vastaväittäjänä toimii Senior Researcher Mehrdad Saadatmand, RISE Research Institutes of Sweden, Ruotsi ja kustoksena dosentti Dragos Truscan, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Tanwir Ahmad on syntynyt 4.1.1986 Lahoressa, Pakistanissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2003 BISE-lukiossa, Lahoressa ja Master of Science in Computer Science -tutkinnon 2011 Government College Universityssä, Lahoressa sekä Master of Science in Software Engineering -tutkinnon 2014 Åbo Akademissa.

Tanwir Ahmad on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 5854 8644 ja sähköpostitse osoitteesta tanwir.ahmad@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Tanwir Ahmad.

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.