Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös lämpö- ja virtaustekniikan alalta

MSc Daniel Legendren väitöskirja lämpö- ja virtaustekniikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa 29.5.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Numerical and experimental optimization analysis of a jaw crusher and a bubble column reactor.

Väitöskirjassa tutkittiin kahta teollista osaprosessia, jotka ovat keskeisiä hiilidioksidin talteenotossa ja sitomisessa pysyvästi. Toisessa tutkittiin leukamurskainta, tavoitteena vähentää jauhatusprosessin energiakulutusta. Ominaista murskaus- ja jauhatusprosesseille on alhainen (< 10%) energian hyötysuhde. Partikkelien käyttäytymistä mallinnettiin matemaattisesti DEM-menetelmällä, jonka avulla energian kulutus minimoitiin. Lisäksi suoritettiin mittauksia laboratoriomittakaavassa joita verrattiin mallin tuloksiin. Toinen osaongelma liittyy hiilidioksidin sitomiseen karbonaatteihin vesiliuoksessa. Ensin tutkittiin yksittäisten hiilidioksidikuplien käyttäytymistä reaktorissa numeerisella virtauslaskennalla, jonka avulla saatiin tietoja kuplien liukenemisesta. Tulosten perusteella rakennettiin koelaitteisto, jossa videoitiin kuplien liikettä ja pienenemistä. Laitteistoa ja mallia jatkokehitettiin lisäämällä sekoitusta jolloin pystyttiin paremmin toistamaan olosuhteita todellisissa reaktoreissa.

Daniel Legendre väittelee tohtoriksi keskiviikkona 29 toukokuuta 2019 klo 13 osoitteessa Auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthaninkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Ville Alopaeus, Aalto-yliopisto ja kustoksena professori Henrik Saxén, Åbo Akademi.

Daniel Legendre on syntynyt 15.4.1990 Perussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2007 U.E. Miguel de Cervantes Saavedra -lukiossa, Venezuelassa ja MSc-tutkinnon 2013 Simon Bolivar University -yliopistossa, Venezuelassa.

Daniel Legendre on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 240 3672 ja sähköpostitse osoitteesta daniel.legendre@abo.fi.

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/168863?locale=lfi.

Daniel Legendre
Daniel Legendre

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.