Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kriittisen ajattelun merkityksistä queer-feministisessä teoriassa

Salla Aldrin Salskov.
Salla Aldrin Salskov

VTM, FM Salla Aldrin Salskovin väitöskirja filosofian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Struggling with the personal: On epistemic habits in queer and feminist theory 

Väitöstilaisuus järjestään torstaina 22. syyskuuta 2022 klo 15, osoitteessa auditorio. Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Toril Moi, Duke University, USA ja kustoksena dosentti Camilla Kronqvist, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto

Väitöskirjan teemana on akateemisen queer-feminismin filosofia. Väitöskirjassa tarkastellaan kriittisen ajattelun merkityksiä queer-feministisessä teoriassa, analysoimalla sukupuolentutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia 1990-luvulta lähtien. Tutkimalla, miten tavanomaiset ja epätavanomiset ajattelutavat sukupuolesta, kielenkäytöstä ja vallasta muodostuvat akateemisissa keskusteluissa, väitöskirja tuo esiin filosofisia näkökulmia, jotka voivat haastaa ja laajentaa sukupuolentutkimuksen kriittisiä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia.

Väitöskirjassa tarkastellaan sekä tavanomaisia että epätavanomaisia ajattelutapoja sukupuolesta, seksuaalisuudesta, identiteetistä, tiedosta, vallasta ja rakkaudesta ja pohditaan, avoimuuden merkitystä keskusteluissa näistä teemoista, jotta todellisuuden monivivahteisuus ei pelkistyisi polarisoiviin ja lukittuihin positioihin. Näin ollen väitöskirja käsittelee itseymmärrystä ja itserefleksiivisyyttä, ei vain sukupuolentutkimuksen kentällä metodologisena lähtökohtana, vaan myös suhteessa kulttuurikritiikkiin laajemmin. Väitöskirjassa tarkastellaan kriittisen ajattelun merkitystä queer feministisissä keskusteluissa ja korostetaan rakkautta filosofisena näkökulmana, joka voisi syventää ja laajentaa queer feministisiä näkökulmia sukupuolesta, identiteetistä, politiikasta, halusta, läheisyydestä – ja kritiikistä.

Salla Aldrin Salskov on syntynyt 1981 Turussa. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta salla.aldrinsalskov@abo.fi. 

 

Ruotsinkielinen yhteenveto väitöskirjasta on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä. 

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.