Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös informaatiolukutaidosta

FM Anu Ojarannan väitöskirja informaatiotutkimuksen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 9.10.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses.

Jokainen kansalainen tarvitsee taitoja suodattaa oleellinen tieto epäolennaisesta ja todenperäinen informaatio valheellisesta selviytyäkseen tämän päivän monimuotoisessa teksti- ja mediaympäristössä. Informaatiolukutaitoinen ihminen kykenee määrittelemään tiedon tarpeensa, pystyy löytämään oleellisen tiedon, joka auttaa kulloisenkin ongelman ratkaisussa, osaa omaksua uuden tiedon osaksi aikaisempaa tietoa, osaa tallentaa tiedon jatkokäyttöä varten ja ymmärtää, miten tietoa ja media-aineistoa voi jakaa eettisten normien mukaisesti.

Tässä väitöstutkimuksessa havaittiin, että informaatiolukutaidon käsitteen ymmärtämisessä on eroja, kun asiaa tutkittiin viiden normaalikoulun äidinkielenopettajan ja koulukirjastonhoitajan keskuudessa. Kummankin ammattiryhmän haastatteluissa nousi esille samoja näkökulmia, mutta painotukset olivat erilaisia. Haastatellut opettajat painottivat lukutaidon merkitystä tärkeimpänä aspektina, kun taas haastatellut koulukirjastonhoitajat painottivat voimakkaasti tiedonhankintaa ja kriittisen ajattelun taitoja.

Samassa tutkimuksessa analysoitiin myös informaatiolukutaidon käsitteen esiintyminen kahdessa viimeisimmässä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa (OPS). Tuloksissa näkyy vuoden 2014 opetussuunnitelman merkittävä painotus tiedolla työskentelylle, jonka merkitystä eivät kummatkaan haastateltavat ammattiryhmät kuitenkaan korostaneet. Vaikka vuoden 2014 OPS tuo myös hyvin esille kriittisen ajattelun, on muutos vuoden 2004 opetussuunnitelmaan nähtävissä; vuoden 2004 opetussuunnitelma painotti selvästi tiedonhankintaa ja kriittistä ajattelua.

Informaatiolukutaitoa opetellaan esiopetuksesta lähtien jokaisella koulutuksen asteella aina korkeakouluopintoihin asti. Tämän taidon kehittymistä opetussuunnitelmassa tukevat laaja-alaiset taidot, erityisesti ajattelun taidot, monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja eheyttävät monialaiset opintokokonaisuudet.

Anu Ojaranta väittelee tohtoriksi keskiviikkona 9. lokakuuta 2019 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Sirje Virkus, Tallinn University, ja kustoksena professori Gunilla Widén, Åbo Akademi.

Anu Ojaranta on syntynyt 30.11.1973 Turussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1992 Tuureporin lukiossa, Turussa ja FM-tutkinnon 2006 Högskolan i Borås -korkeakoulussa, Ruotsissa.

Anu Ojaranta on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 571 5292 ja sähköpostitse osoitteesta anu.ojaranta@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/171060?locale=lfi.

Anu Ojaranta
Anu Ojaranta

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.