Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös eroista sanavaraston kehittymisessä poikien ja tyttöjen välillä

Annette Nylund.
Annette Nylund

FM Annette Nylundin väitöskirja logopedian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Factors in the child’s growing environment influencing early vocabulary development. 

Väitöstilaisuus järjestetään torstaina 9. helmikuuta 2023 klo 13 osoitteessa Auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku, ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii professori Christina Samuelsson, Karolinska Institutet, Tukholma, Ruotsi ja kustoksena professori Viveka Lyberg Åhlander, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. 
 

Yhteenveto

Toistuvat hengitysinfektiot ja äkilliset välikorvatulehdukset eivät näytä vaikuttavan negatiivisesti varhaiseen sanavarastonkehitykseen. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että biologiset ja ympäristötekijät vaikuttavat poikien ja tyttöjen sanavarastonkehitykseen eri tavalla. Filosofian maisteri, puheterapeutti Annette Nylund on väitöstutkimuksessaan tutkinut varhaisen sanavarastonkehityksen yhteyksiä biologisiin ja ympäristötekijöihin.

Lapsen ensimmäiset sanat herättävät ihastusta. Lasten kesken on suurta vaihtelua siinä, milloin ensimmäiset sanat ilmestyvät ja miten nopeasti sanavarasto kasvaa. Vaikka kielenkehityksen alkuvaiheita on tutkittu paljon, tietomme kielenkehityksen vaihteluun vaikuttavista tekijöistä on puutteellista. Tiedämme kuitenkin, että varhaisen kielenkehityksen merkitys on suuri sekä myöhemmälle kielenkehitykselle että koulumenestykselle.

Nylundin tutkimus on Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimuksen (STEPS-Study) osatutkimus, jossa tutkittiin erilaisten taustatekijöiden vaikutusta suomenkielisten lasten sanavaraston kehitykseen 13–24 kuukauden iässä (N = 462–719). Taustatekijöitä olivat mm. hengitysinfektiot, äkilliset välikorvatulehdukset, vanhempien koulutus ja ammattistatus, isän läsnäolo lapsen elämässä ensimmäisen ikävuoden aikana ja myöhäinen puheen oppiminen jollakin perheenjäsenellä.

Tutkimukseen osallistuneilla tytöillä oli suurempi sanavarasto ja se kehittyi nopeammin kuin pojilla. Tulokset viittaavat siihen, että poikien sanavaraston koko 13 kuukauden iässä ennustaa sanavaraston kehitystä toisen elinvuoden aikana. Näin ollen poikien kielenkehitystahti saattaa olla näkyvissä jo 13 kuukauden iässä.

Tutkimustulokset osoittivat myös poikien ja tyttöjen välisiä eroavuuksia äitien ja isien ammattistatuksen ja isien koulutuksen yhteyksiä sanavaraston kehitykseen. Äidin merkitystä kielenkehitykselle on tutkittu paljon mutta tämän tutkimuksen tuloksissa korostui myös isien merkitys varhaiselle sanavarastonkehitykselle. Sanavarasto kasvoi toisen elinvuoden aikana enemmän pojilla, joiden isät eivät työskennelleet kokopäiväisesti, verrattuna poikiin, joiden isät työskentelivät kokopäiväisesti. Ympäristötekijöiden ja biologisten tekijöiden vaikutuksen eroja poikien ja tyttöjen sanavaraston kehitykseen nähtiin myös sanaryhmien kehityksessä (ääniefektit, substantiivit, henkilösanat, leikki- ja rutiinisanat, kuvailevat sanat, funktiosanat).

Väitöskirjan tulokset korostavat eri keskiarvojen käyttämistä pojille ja tytöille kartoitettaessa varhaista kielenkehitystä ali- ja ylidiagnosoinnin välttämiseksi. Tulokset korostavat myös tarpeen vaatiessa kohdistettuja kielenkehityksen tukitoimenpiteitä lapsen ympäristöntekijöiden mukaisesti.

 

 

Annette Nylund (os. Bergström) on syntynyt 1962, Helsingissä. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 045 632 0089 ja sähköpostitse osoitteesta annette.nylund@abo.fi.
 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.