Kirjoita tähän hakemasi!

Aktuellt

Aktuellt

Stort intresse för Åbo Akademis sommarkurser i informationsteknologi

Åbo Akademis sommarkurser i informationsteknologi har på kort tid samlat närmare 200 anmälningar.

– En snabb titt på anmälningarna visar att det är en hel del studenter, det vill säga unga födda 2001 eller senare, som har anmält sig. Det är också glädjande att så många kvinnor har anmält sig, säger Carina Gräsbeck, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande.

Eftersom många unga på grund av coronaepidemin blivit utan sommarjobb har öppna universitetet vid Åbo Akademi ökat sitt kursutbud, dit sommarkurserna i informationsteknologi också hör. Kurserna är öppna också för nyblivna studenter.

Studier under sommaren kan vara en lösning för att klara ekonomin, eftersom man då är berättigad till studiestöd. Från och med i år kan Folkpensionsanstalten bevilja studiestöd också till gymnasieelever som avlägger sommarkurser.

Kurserna Introduktion till informationsteknologi och Programmering 1 omfattar 5 studiepoäng vardera, och förverkligas som nätkurser.

Annamari Soini, lektor i datateknik vid Åbo Akademi, och ansvarig lärare för kursen i programmering berättar att kursens innehåll motsvarar nybörjarkursen i kodning som ingår i akademins eget utbildningsprogram.

– Det är kodning från början, och inga förkunskaper behövs. Det som krävs är nyfikenhet, lite tid och en genuin vilja att lära sig någonting nytt och fascinerande.

Kurserna inleds den 1 juni, och kan avläggas i egen takt under hela sommaren. Kursprestationen kan räknas tillgodo i examen som valbara studier, eller i examensstudier för den som studerar eller i framtiden kommer att studera vid Åbo Akademi.

Soini framhåller att en grundläggande förståelse för IT är väldigt viktig inom alla branscher, inte bara inom teknikbranschen.

– Jag kan inte tänka mig en utbildning där informationsteknologi inte skulle behövas. IT-kunskap behövs i apoteken, i biblioteken, i otaliga sociala sammanhang och så vidare. Jag hoppas att sommarkurserna väcker intresse för framtida studier i informationsteknologi, för både kvinnor och män.

Klicka här för att läsa mer om öppna universitets sommarkurser: www.abo.fi/sommarkurser