Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Många unga utan sommarjobb – Åbo Akademi breddar möjligheterna till sommarstudier

Covid-19-pandemin sätter käppar i hjulet för många unga i sommar, när sommarjobben inte blir av som planerat. Studier under sommaren kan vara en lösning för att klara ekonomin, eftersom man då är berättigad till studiestöd. Från och med i år kan Folkpensionsanstalten bevilja studiestöd också till gymnasieelever som avlägger sommarkurser.

Åbo Akademi och Öppna universitetet vid Åbo Akademi satsar därför extra på ett specifikt sommarutbud av kurser för två målgrupper:

  • Åbo Akademis studerande
  • nyblivna studenter vid samtliga gymnasier i Finland

I mån av utrymme erbjuds även andra gymnasielever möjlighet att gå kurserna. Kurserna riktar sig till dem som inte har ett sommarjobb utan kan studera i ett tempo motsvarande heltidsstudier. Kurserna erbjuds avgiftsfritt hela sommaren.

Ordföranden för Åbo Akademis Studentkår, Matias Martelin är tacksam för universitetets stöd.

– Vi på studentkåren gläds av att Åbo Akademi har lyssnat och reagerat på önskemålen om sommarkurser som studerande och vi på studentkåren har framfört. En stor del av studerande ligger i knipa på grund av minskat utbud på sommarjobb, därför är satsningen på sommarkurser en viktig sak för oss, säger Martelin.

Mikael Lindfelt, Åbo Akademis första prorektor med ansvar bland annat för utbildningsfrågor, säger att man vill ge en handräckning i den svåra situation som nu råder.

– Coronasituationen har sköljt över oss alla som en global tsunami. Mångas sommarplaner har gått i stöpet och i den situationen vill vi sträcka ut en hand och ge dem som har tid och energi möjlighet att fylla sommaren med studier. För våra egna studerande är detta en chans att inte tappa tempot i utbildningen. För gymnasisterna kan det vara ett första smakprov av studier på universitetsnivå. Vi för samman nya grupper studerande, och det ska bli spännande att se hur det utfaller, säger Mikael Lindfelt.

För gymnasieelever gäller att avklarad kurs får räknas tillgodo om man börjar studera vid Åbo Akademi i höst eller senare. Varje kurs har en omfattning på 5 studiepoäng. Åbo Akademi satsar ekonomiskt för att kunna erbjuda kurserna avgiftsfritt, kurskoordineringen och administrationen sköts av Öppna universitetet.

Utbildningschef Majlen Saarinen vid Åbo Akademis öppna universitet säger att man under våren märkt av situationen.

– Vi har fått en hel del förfrågningar om möjligheten att ta sommarkurser och också på nationell nivå råder uppfattningen att anmälningarna till sommarkurserna har ökat, säger Saarinen.

Kursutbudet är ännu inte helt klart men inom maj ska det vara komplett. Kursutbudet och information om anmälningsförfarandet publiceras på adressen www.abo.fi/sommarkurser.

Sedan tidigare har de öppna universiteten genom sitt samarbetsnäverk gått in för att erbjuda ett gemensamt, nationellt utbud av avgiftsfria distanskurser för examensstuderande fram till 31.7. Utbudet hittas på adressen www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/avoimet-yliopistot/opinnot.

 

För mera information:

Prorektor vid Åbo Akademi
Mikael Lindfelt
Telefon: 050 544 2628

Utbildningschef vid Åbo Akademis Öppna universitet
Majlen Saarinen
Telefon: 046 920 2598

Styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår
Matias Martelin
Telefon: 050 401 3524