Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

It-maisteriohjelma houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja ruokkii suomalaista teknologiateollisuutta

Vietettyään toisen lukuvuotensa Ruotsissa, Italiassa tai Espanjassa, 84 prosenttia EDISS-tutkinnon suorittaneista on takaisin Suomessa ja työelämässä. EDISS-opiskelijat saavat osaamista tekoälystä, koneoppimisesta, datatieteestä ja ohjelmistotekniikasta, ja suomalaiset teknologiayritykset ovat olleet innokkaita palkkaamaan heidät. Ohjelman tavoitteena on luoda vahvoja yhteyksiä yrityksiin.

Kansainvälinen Erasmus Mundus -maisteriohjelma EDISS (Engineering Data-intensive Intelligent Software Systems) perustettiin sen jälkeen, kun European Education and Culture Executive Agency (EACEA) oli myöntänyt sille 4,46 miljoonan euron avustuksen. Vuodesta 2021 lähtien se on ollut suuri menestys – se on rekrytoinut maailmanlaajuisesti huippuopiskelijoita, jotka kaikki ovat valmistuneet ajallaan. EDISS-opiskelijat saavat osaamista tekoälystä, koneoppimisesta ja datatieteestä, ja suomalaiset teknologiayritykset ovat olleet innokkaita palkkaamaan heidät.

– Tämä on luultavasti kaikkein menestyksekkäin ohjelmamme, ja olen valtavasti vaikuttunut EDISSiin osallistuvista henkilöistämme ja opiskelijoistamme, sanoo Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Patrik Henelius.

EDISS on ensimmäinen Erasmus Mundus -maisteriohjelma, jota Åbo Akademi koordinoi. Tämän mittakaavan ohjelman käynnistäminen on jännittävä matka, joka edellyttää ohjelman vetäjiltä laajaa sitoutumista ja jatkuvaa viestintää kaikkien kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, Henelius huomauttaa.

Minahil Raza oli ensimmäisten EDISS-ohjelmaan osallistuneiden opiskelijoiden joukossa vuonna 2021. Hän valmistui vuonna 2023 ja sai nopeasti työpaikan Hiabilta robotiikkaohjelmistoinsinöörinä. Hiab on osa Cargotecia. Monet Razan opiskelutovereista palkattiin suomalaisiin ohjelmistokehityksen ja tekoälyn parissa työskenteleviin yrityksiin pian valmistumisensa jälkeen

Raza suoritti sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon Pakistanissa, jossa hän oli erityisen kiinnostunut tekoälystä, robotiikasta ja sulautetuista järjestelmistä. Monien opiskelutovereidensa tavoin hän oli tietoinen kansainvälisille opiskelijoille tarjolla olevista erilaisista Erasmus Mundus -ohjelmista.

– Kun aloin tutkia Erasmus-luetteloa, EDISS kiinnitti todella huomioni. Ensisijainen syy oli se, että siinä keskityttiin koneoppimiseen, datatieteeseen ja tekoälyyn. Espanjassa oli tarjolla erityisesti älykkäiden järjestelmien erikoisala, joka sisälsi todella tärkeitä aiheita, jotka liittyivät robottien havainnointiin ja hallintaan, Raza kertoo.

Kun ihmiset tavallaan pakotetaan pois omalta mukavuusalueeltaan, voi nähdä paljon kykyjä ja kaikki voivat huomata kehittyvänsä ja edistävänsä vuorovaikutustaitojaan.

Mariama Oliveira liittyi ohjelmaan kolmannen opiskelijavalinnan yhteydessä vuonna 2023. Hänellä on tietotekniikan kandidaatin tutkinto ja hän on myös erikoistunut datatieteeseen ja datatekniikkaan. Oliveira kuuli Erasmus Munduksesta ensimmäisen kerran ystävältään, kun Oliveira oli vaihto-opiskelijana Kungliga Tekniska högskolanissa (KTH) Ruotsissa. Oliveira päätteli, että EDISS näytti hänelle sopivalta ohjelmalta, ja päätti hakea mukaan.

Apurahojen saatavuus on erittäin tärkeä tekijä, kun ohjelmaan haetaan, Oliveira huomauttaa.

Ohjelmistot ja tekoäly

EDISS-ohjelma on Åbo Akademin, Mälardalenin yliopiston (Ruotsi), Universitat de les Illes Balearsin (Espanja) ja Università degli Studi dell’Aquilan (Italia) yhteistyöohjelma. Ohjelman tarkoituksena on saattaa ohjelmistosuunnittelijat ja datatieteilijät yhteen.

– Monet päivittäin tekemämme asiat tuottavat paljon dataa, jonka avulla voimme ratkaista monia ongelmia. Opimme tutkimaan näitä tietoja ongelmien ratkaisemista varten, Oliveira kertoo.

Tutkimuspohjaisella projektikurssilla Oliveira ja kolme muuta opiskelijaa työskentelevät yhdessä TYKS:n (Turun yliopistollinen sairaala) tutkijan kanssa, joka työskentelee apneaa sairastavien keskosten parissa. Kyseinen tutkija halusi pystyä havaitsemaan ja ennustamaan apnean vauvoilla, mutta hän ei tiennyt, miten käyttää käytettävissä olevia tietoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Mielestäni parhaat kokemukset eivät liity tiedemaailmaan, vaan oikeastaan enemmän ihmisiin, joita täällä tapaa.

– Työskentelimme hänen kanssaan vain noin neljä kuukautta, ja hän näki paljon mahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja, joita hän ei nähnyt aiemmin, koska hän ei tiennyt, mitä tehdä tiedoilla, Oliveira sanoo.

Ohjelman ensimmäinen lukuvuosi vietetään Åbo Akademissa. Toisena vuonna opiskelijat erikoistuvat jossakin kolmesta muusta yliopistosta. Oliveira viettää toisen vuoden Italiassa ja Raza vietti toisen vuotensa Espanjassa, jossa hän erikoistui robotiikkaan.

Toteutuneet odotukset

Yksi Oliveiran odotuksista EDISS-ohjelmaan hakiessaan oli nähdä itse, miten asiat toimivat muissa maissa, mutta myös oppia, miten hän voisi kehittää ammattitaitoaan kotimaansa Brasilian ulkopuolella. Yhtenä myönteisenä seikkana hän mainitsee resurssit, joita opiskelijoilla on käytettävissään tutkimusta tehdessään.

– Toivoisin, että kaikilla maailman ihmisillä olisi sama mahdollisuus, sillä resurssit edistävät tutkimusta missä tahansa maassa, hän sanoo.

Ohjelmasta valmistuttuaan Raza sanoo, että se todella auttoi häntä parantamaan koodaustaitojaan robotiikassa yleisesti käytetyillä kielillä ja simulaattoreilla sekä kehittymään paremmaksi tekoälyn käyttäjäksi. Hän sanoo myös, että EDISS ylitti hänen alkuperäiset odotuksensa. Käytännön tietotaidon lisäksi teoria loi vankan perustan, jota tarvitaan ymmärtämään, mitä työpaikalla tapahtuu ja mistä keskustellaan välittömien työtehtävien ulkopuolella, mikä lisää huomattavasti itseluottamusta. Koska EDISS-opiskelijat tulivat kaikkialta maailmasta, ohjelmassa valmisteltiin myös heitä työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä.

– Kun ihmiset tavallaan pakotetaan pois omalta mukavuusalueeltaan, voi nähdä paljon kykyjä ja kaikki voivat huomata kehittyvänsä ja edistävänsä vuorovaikutustaitojaan, hän sanoo.

Puute ajaa automatisoituja ratkaisuja

Kuten edellä mainittiin, Raza aloitti työt robotiikkaohjelmistojen kehittäjänä Hiabissa elokuussa 2023. Yksi yrityksen tavoitteista on tehdä autonomisesta lastinkäsittelystä todellisuutta.

– Lastinkäsittelyssä käytettäviä laitteita käyttävistä ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa, ja Hiabin tavoitteena on kuroa umpeen tämä kuilu ja lopulta saavuttaa automaatiotaso, jossa lastinkäsittely on lähinnä haaste, josta huolehtivat liikkuvat robottijärjestelmät, jotka pystyvät manipuloimaan ympäristöään, Raza sanoo.

Hänen oma työnsä keskittyy pääasiassa visualisointiin eli järjestelmän käyttöliittymään. Järjestelmä antaisi käyttäjälle mahdollisuuden valvoa lastinkäsittelyä suljetussa ohjauksessa. Hiabin kehittämät järjestelmät ovat sellaisia, joita käytetään esimerkiksi varastoissa ja satamissa, joissa nopeudet ovat suhteellisen alhaiset mutta tarkkuusvaatimukset korkeat.

Raza suhtautuu myönteisesti tulevaisuuden työnäkymiin Suomessa ja kertoo, että monet hänen vuosikurssinsa opiskelijoista ovat työllistyneet suomalaisiin yrityksiin. Hän uskoo, että tulevat automaatiohankkeet ja uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet luovat työpaikkoja ihmisille, joilla on samanlainen koulutus kuin hänellä. Razan mielestä Suomi on onnistunut hyvin houkuttelemaan ulkomaisia työntekijöitä ja startup-yrityksiä.

Nokialla vuonna 2022 suoritetun pakollisen kesäharjoittelun aikana Raza työskenteli myös robottien parissa.

– Ne robotit oliva verrattain pieniä. Tehtäväni oli antaa robotille mahdollisuus navigoida dynaamisten esteiden, kuten kävelevien ihmisten, läsnä ollessa, hän selittää.

Nokian robotit muistuttivat jonkin verran kauppojen ruokaostoksia toimittavia robotteja, paitsi että ne oli tarkoitettu sisätiloihin, joissa GPS-paikannus ei ollut mahdollista.

Tutustu uusiin asioihin ja ihmisiin

Sekä Oliveira että Raza ovat tyytyväisiä kokemuksiinsa ohjelmasta, mutta suosittelisivatko he ohjelmaa muille? Ohjelmasta ja työelämästä saamiensa kokemusten perusteella Raza sanoo suosittelevansa ohjelmaa muillekin, mutta hän suosittelee myös, että hakijat hankkisivat työ- tai tutkimuskokemusta ennen ohjelmaan hakemista. Oliveiralla on samanlainen mielipide, mutta yhdellä varauksella.

Jos todella haluat löytää uusia asioita, työskennellä sellaisten ongelmien parissa, joihin et tiedä ratkaisua, ja olla ehkä hieman stressaantunut, tämä ohjelma sopii sinulle, Oliveira sanoo nauraen.

Hän myöntää myös, että on suuri sitoumus muuttaa toiseen maahan ja suorittaa ylempi korkeakoulututkinto. Niinpä ihmisille, jotka ovat jo tyytyväisiä elämäänsä, eivät näe itseään tekemässä tutkimusta tai eivät ehkä halua muuttaa, hän suosittelee miettimään uudelleen ohjelmaan hakemista.

Molemmilla on hyviä muistoja ohjelmasta. Sekä Oliveira että Raza ovat yhtä mieltä siitä, mikä on ohjelman paras osa.

– Mielestäni parhaat kokemukset eivät liity tiedemaailmaan, vaan oikeastaan enemmän ihmisiin, joita täällä tapaa, Oliveira sanoo.

– Keskity opiskeluun, mutta keskity myös hauskanpitoon, sillä kaksi vuotta menee nopeasti. Arvostakaa aikaa, jonka vietätte yhdessä opiskelutovereidenne kanssa, sillä sitä tulee ikävä, kun ohjelma päättyy, hän päättää.

Lisätietoja ja uutisia EDISS-ohjelmasta löydät seuraavien linkkien takaa

Verkkosivusto

Instagram

LinkedIn

YouTube

Facebook