Kirjoita tähän hakemasi!

Aktuellt

Aktuellt

Forskare intresserade av barnfamiljers vardag under coronaepidemin

Åbo Akademi och Helsingfors universitet genomför en forskningsstudie som undersöker barnfamiljers vardag under det undantagstillstånd som orsakats av coronaepidemin.

På grund av undantagstillståndet har många stödformer till barnfamiljer som kräver närkontakt minskat, förklarar Hanna Kara, forskare vid Åbo Akademi. Samtidigt har förändringarna i vardagen ökat behovet av stöd i många familjer.

– Det här är en ny situation, och ett tema som ännu inte har studerats systematiskt. Vår förhoppning är att forskningsresultaten ska kunna användas för att utveckla tjänsterna för barnfamiljer, säger Kara.

Forskarna är intresserade av hur vardagen och barnomsorgen är organiserad i barnfamiljerna, hur föräldrarna har upplevt den nya situationen och vilka typer av stöd familjerna har haft till sitt förfogande.

Den flerspråkiga enkäten kan besvaras under perioden 17.4-30.6.2020 och riktar sig till föräldrar till barn under 18 år.


Enkäten hittas på fem olika språk via följande länkar på:

Svenska: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/104775/lomake.html?rinnakkaislomake=SV

Finska: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/104775/lomake.html

Engelska: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/104775/lomake.html?rinnakkaislomake=EN

Ryska: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/104775/lomake.html?rinnakkaislomake=RU

Spanska: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/104775/lomake.html?rinnakkaislomake=ES