Kirjoita tähän hakemasi!

FRANET

FRANET

Aika

1.1.2019–31.12.2022

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

  • Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
  • Rahoittaja

  • Euroopan Unionin perusoikeusvirasto
  • FRANET on Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) alaisuudessa toimiva tutkimusverkosto, joka koostuu asiantuntijoista kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Sen tehtävänä on kerätä ja tuottaa tietoa perusoikeuksista EU:n jäsenvaltioissa perusoikeusviraston käyttöä varten. Perusoikeusvirasto tarjoaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille neuvontaa ja asiantuntemusta perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. FRANET verkoston kansallisten selvitysten pohjalta perusoikeusvirasto koostaa koko EU:n käsittäviä raportteja eri perusoikeusteemoista ja julkaisee myös vuosiraporttia perusoikeustilanteesta EU:ssa.

    Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti on ollut mukana FRANET yhteistyössä vuodesta 2011 alkaen, aluksi yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa.  Vuoden 2019 alusta lähtien Suomessa perusoikeusviraston kansallisen FRANET yhteyskeskuksen muodostavat Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Suomen FRANET tutkijaryhmän johdossa ovat professori Elina Pirjatanniemi (Åbo Akademi) ja professori Juha Lavapuro (Turun yliopisto).