Kirjoita tähän hakemasi!

Att samla Förintelsens minnen i Sverige. Ett nätverk för transdisciplinära praktiker och perspektiv på samlingar, samlande och etik

Att samla Förintelsens minnen i Sverige. Ett nätverk för transdisciplinära praktiker och perspektiv på samlingar, samlande och etik

Aika

1.1.2023–31.12.2025

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Lundin yliopisto

Yhteistyökumppanit

 • Åbo Akademi
 • Vår utgångspunkt är de utmaningar det nyinrättade Sveriges museum om Förintelsen (SMF) ställs inför i arbetet
  med sin insamlingsprocess och blivande samlingar. Forum för levande historia fick uppdraget att starta
  insamlingen och under 2022 har uppgiften överförts till SMF. SMF står nu inför flera etiska utmaningar gällande
  både insamlingen och uppdraget att göra materialet tillgängligt för allmänheten och forskningen, och är i akut
  behov av ett forskningsnätverk som stöd för processen, i synnerhet som SMF ska bli en nod för
  Förintelseforskning och för minnesinstitutioner med samlingar kopplade till Förintelsen och dess offer.
  Projektet har tre mål: 1) att genom interdisciplinärt arbete fördjupa och nyansera
  förståelsen för etik och reflexivitet inom området; 2). att sätta fokus på Förintelsens materiella vittnesbörd, vilket
  är ett underutforskat fält; och 3). att utveckla etiskt hållbara praktiker för insamling av muntliga och materiella
  minnen, vilket är avgörande för samlingarnas tillgängliggörande. SMF utgör ett unikt fall för att diskutera
  insamlingsmetodik, berättande, svåra kulturarv, minne och identitet i relation till Förintelsen, frågor som
  diskuteras inom discipliner som etnologi, arkeologi och muntlig historia. Genom att låta vetenskapliga perspektiv
  korsa varandra kan nya insikter nås. Det interdisciplinära arbetet ska identifiera etiska dilemman, lösningar och
  kunskapsluckor. Nätverket kommer också att knyta samman forskare från akademi och museer.
  Resultaten publiceras i en antologi, och i en ”best practice” manual om etik för samlande minnesinstitutioner.
  Nätverket kommer att fungera rådgivande för SMF under de första årens insamling och har som mål att fortsatt
  fungera rådgivande kring etik för SMF och andra minnesinstitutioner.

  Ota yhteyttä

  Fredrik Nilsson

  Professori 

  Kulttuuri, historia och filosofia

  Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa