Looking for something specific? Use our search engine!
Bild av Akademisalens podium

Pre-seminars

Bild av Akademisalens podium

Pre-seminars

Pre-seminars November 22, 2023

 

Focus on Open Science in the Field of Educational Sciences – FinEd preseminar for PhD researchers

Matematiikan oppiminen, opetus ja oppimisvaikeudet – tutkimuksen tilanne Suomessa

Taide- ja taitokasvatuksen asemoituminen osana kestävämpää tulevaisuutta

Tutun vahvistamista vai uusia avauksia – tutkimus epävarmuuden ajassa

Koulutusalan kotimaisten tiedejulkaisujen tulevaisuus

Theory and practice in today’s society: A dialogue between three conceptual frameworks

 

 

Focus on Open Science in the Field of Educational Sciences
– FinEd preseminar for PhD researchers

 

The topic of FinEd’s 2023 preseminar is closely tied with the themes of this year’s FERA Conference – the role of research in society and the legitimacy of scientific knowledge. The FinEd preseminar is targeted particularly at PhD researchers writing their thesis in the field of educational sciences, with the aim of encouraging and stimulating early-career researchers’ thinking and supporting their professional development as tomorrow’s scientists.

The preseminar will be a full-day session (from 14 o’clock to 18 o’clock), including two keynote speakers with expertise in aspects of open science especially related to conducting research and publishing, and a structured workshop on the topics covered in the keynotes.

Our speakers:
Prof. Erika Löfström (University of Helsinki) is a member of the Diversity, Multilingualism and Social Justice (DIMISO)
research group. Her research activities include, among others, the VIRT2UE project. Prof. Löfström’s talk will focus on ethics and research integrity.

Sami Syrjämäki, PhD is Head of Publications at the Federation of Finnish Learned Societies. Dr. Syrjämäki’s talk will focus on open-access publication within science and research.

Register for the preseminar here https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/124740/lomake.html  by 14.11.2023. Detailed information and schedule will be sent to registered participants.

Contact person: Anna Rawlings, projektikoordinaattori, post-doc tutkija, Helsingin yliopisto, anna.rawlings(at)helsinki.fi 


The Finnish Multidisciplinary Doctoral Training Network on Educational Sciences (FinEd) comprises eight academic member units providing doctoral education in the educational sciences. FinEd brings together doctoral researchers and supervisors, develops doctoral education, and supports networking in this growing field. Organising a preseminar at the FERA Conference is a central part of FinEd’s annual activities. Read more about our activities on our website http://www.fined.fi

 

Matematiikan oppiminen, opetus ja oppimisvaikeudet – tutkimuksen tilanne Suomessa

Johdanto: Tervetuloa keskustelemaan matematiikan oppimiseen, opetukseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta! Kasvatustieteen päivien teemaan liittyen haluamme tuoda esiin Suomessa käynnissä olevia tutkimushankkeita ja -projekteja, herättää keskustelua alan tutkimuksen roolista yhteiskunnassa sekä siitä, miten tutkimus palvelee opetuskäytäntöjä ja yhteiskunnallista hyötyä.

Menetelmät: Esiseminaarissa esitellään joitakin käynnissä olevia tutkimushankkeita ja -projekteja, jotka toimivat keskustelun avaajina. Voit ehdottaa ilmoittautumisen yhteydessä halukkuutesi esitellä lyhyesti (n. 10 min.) tutkimushankettasi tai -projektiasi. Tutkimushanke tai -projekti voi olla laajempi tutkimushanke tai yksittäisen (väitöskirja)tutkijan työ ja se voi olla suunnattu mille tahansa koulutusasteelle.

Odotetut tulokset ja implikaatiot: Esiseminaarin avulla pääsemme jakamaan tietoa Suomessa käynnissä olevista matematiikan oppimiseen, opettamiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä tutkimushankkeista ja -projekteista sekä keskustelemaan tämän tutkimuksen merkityksestä ja tulevaisuuden tarpeista. Lisäksi esiseminaarin odotetaan verkostoivan yhteen alan tutkijoita ja asiasta kiinnostuneita tahoja.

Avainsanat: matematiikan oppiminen, matematiikan opetus, matematiikan oppimisvaikeudet

Esiseminaari järjestetään 22.11.2023 klo 15–17 Åbo Akademin tiloissa (Academill, Rantakatu 2, Vaasa).

Ilmoittautuminen esiseminaariin tapahtuu alla olevan linkin kautta 15.11.2023 mennessä. Esiseminaariin mahtuu 25 osallistujaa. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet halukas esittelemään lyhyesti tutkimushankettasi tai -projektiasi. Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/C2D776C275CA35AE

Yhteyshenkilö: Riikka Mononen, professori, Oulun ylioisto, riikka.mononen(at)oulu.fi 

 

Taide- ja taitokasvatuksen asemoituminen osana kestävämpää tulevaisuutta

Tutkijana ja käytännön toimijana on jatkuvasti pohdittava, mihin päätökset ja valinnat johtavat sekä mitä ne eri näkökulmista tarkoittavat ja merkitsevät. Oman asemoitumisen pohtiminen voi tapahtua niin suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen kuin omaan henkilökohtaiseen elämään, arvoihin ja arvottamiseen. Keskeistä on luottamuksen rakentaminen monilla tasoilla, esimerkiksi tutkimukseen osallistuvien, tutkimusyhteisön, laajemman yleisön, koulutuksen, rahoittajien, instituutioiden ja valta-asemassa olevien kesken.

Seminaarissa pohditaan taide- ja taitokasvatuksen sekä alan tutkimuksen ja tutkijoiden asemoitumista nyky-yhteiskunnassa. Millainen on taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen rooli monitieteisissä ja -taiteisissa tutkijayhteisössä? Miten taide- ja taitokasvatus ilmenevät suhteessa osallisuuteen, hyvinvointiin ja kestävämpään tulevaisuuteen? Lähtökohtana on taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen ja kehittämisen kokonaisvaltaisuus. Pyrkimyksenä on laajentaa ymmärrystä taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen mahdollisuuksista nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja myös kartoittaa sen eri ilmenemismuotojen yhdyspintoja ja eriäväisyyksiä.

Seminaaripäivän tavoitteena on rohkaista taide- ja taitokasvatuksesta vastaavia, alasta kiinnostuneita, tutkijoita ja opiskelijoita avoimeen keskusteluun. Toivomme osallistujia laajasti tutkijan urapolun eri vaiheilta. Työskentely sisältää toiminnallisia harjoitteita ja alustuksia eri asiantuntijoilta.

Alustajina päivän ohjelmassa toimivat taideperustaisen tutkimuksen ja pedagogiikan apulaisprofessori Juuso Tervo (Aalto-yliopisto), kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen (Lapin yliopisto), tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila (Taideyliopisto), tutkijatohtori Jani Pulkki (Oulun yliopisto). Päivän fasilitoivat tutkijatohtori Taru Koivisto (Taideyliopisto) ja akatemiatutkija Tuulikki Laes (Taideyliopisto).

Esiseminaarin järjestävät Suomen kasvatustieteellisen seuran Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto, Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura (STTS) ja Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio.

Esiseminaari järjestetään 22.11.2023 klo 13–17 Åbo Akademin tiloissa (Academill, Rantakatu 2, Vaasa).

Esiseminaariin mahtuu 40 osallistujaa. Esiseminaari on osallistujille maksuton, mutta seminaarityöskentelyä varten ilmoittautuminen tulee tehdä 31.10.2023 mennessä osoitteessa https://q.surveypal.com/esiseminaari

Yhteyshenkilö: Taru Koivisto, tutkijatohtori, Taideyliopisto, taru.koivisto(at)uniarts.fi

 

Tutun vahvistamista vai uusia avauksia – tutkimus epävarmuuden ajassa

 

Tutkimus on keskeisessä roolissa kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Kasvatustieteitä ja yhteiskunnallista tutkimusta hyödynnetään kehittämistoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä seminaarissa kysymme millaisia tulevaisuuden kehittämisen vaihtoehtoja tutkimus nostaa esille, vai nostaako se? Pienessä maassa näkemykset vahvistavat helposti toisiaan. Olemmeko liiankin yksituumaisia, löydämmekö lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta oleellisia vaihtoehtoja? Avaako tutkimus uusia valintoja vai vahvistaako se jo olemassa olevaa? Vai onko vika kuulijassa, jatkuuko tuttu linja uudesta näytöstä huolimatta? Nämä kysymykset ovat oleellisia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, epävarmuuden ajassa.

Esiseminaarissa aihetta lähestytään monitieteisesti. Mukana keskustelussa muun muassa Professori Marja-Kirstiina Lerkkanen, JyU; apulaisprofessori Janne Varjo, HY; apulaisprofessori Elina Fonsén, JyU; KT Päivi Nilivaara, Tuni; KT, laitoksen johtaja, Sirpa Eskelä-Haapanen, JyU sekä opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, Opetushallituksesta. Työtapana esiseminaarissa on johdetun yhteiskeskustelun menetelmät. Tilaisuus järjestetään hybridinä.

Esiseminaari järjestetään 22.11.2023 klo.14.00-15.30. Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat mukaan keskustelemaan tai kuulemaan, ole hyvä ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.11.2023 https://link.webropolsurveys.com/S/81884F472228676B

Valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Sivistys, hallinto ja tutkimus SIG -ryhmä.

Yhteyshenkilö: Arja-Sisko Holappa, opetusneuvos, Opetushallitus, arja-sisko.holappa(at)oph.fi 

 

Koulutusalan kotimaisten tiedejulkaisujen tulevaisuus

 

Koulutuksen alan tutkimukseen ja tuosta tutkimuksesta viestimiseen kohdistuu lisääntyviä paineita. Koulutukseen, kasvatukseen ja tiedepolitiikkaan liittyvät julkiset puheenvuorot ovat olleet varsinkin viime eduskuntavaalien alla kovin kaksinapaisia, ja keskustelu antaa olettaa, että suurempi yhteinen näkyvyys olisi tarpeen. Samaan aikaan kotimainen tiedejulkaiseminen on murroksessa, kun yhä suurempi osa lehdistä siirtyy avoimesti saataville, lopettaa painetun lehden kustantamisen, ja lehtikustantamisen rahoitus pienenee. Esiseminaariin kutsutaan eri suomalaisten tiedelehtien toimittajia ja toimituskuntaa. Tarkoituksena on keskustella yleisesti kasvatus- ja koulutusalan tiedejulkaisujen yhteisistä intresseistä ja mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä esimerkiksi vertaisarvioinnin kehittämiseksi ja tutkimustiedon popularisoinniksi, sekä koulutusalan tutkimuksen saattamiseksi laajemminkin päätöksentekijöiden tietoon. Esiseminaarissa voidaan esimerkiksi ideoida uusia toimintatapoja, yhteistyötä ja yhteisiä rahoitushakuja. Tavoitteena on kotimaisen tiedejulkaisemisen näkyvyyden ja toiminnan vahvistaminen kansallisella yhteistyöllä.

Esiseminaari 22.11. klo 14.00-16. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittautumiset webropol-linkin https://link.webropolsurveys.com/S/C776C3334591AEC5 kautta 31.10. mennessä

Yhteyshenkilö: Taina Saarinen taina.m.saarinen(at)jyu.fi ja Hannu Heikkinen hannu.l.t.heikkinen(at)jyu.fi

 

Theory and practice in today’s society: A dialogue between three conceptual frameworks

 

The notion of practice theory has become a source of vibrant discussions in educational sciences. This pre-seminar at the Finnish Educational Research Association proposes a dialogue between representatives of three conceptual frameworks often referred to as examples of practice theories: the community of practice theory, cultural-historical activity theory, and the theory of practice architectures. The seminar offers a collective reflection from these three perspectives on what is understood as theory and as practice, as well as what might be practical in theory and theoretical in practice.

The seminar opens with a Keynote by Professor Davide Nicolini from University of Warwick, author of the influential volume Practice Theory, Work and Organization (Oxford University Press, 2012) followed by a discussion with the audience. The seminar will then continue with a panel discussion involving Professor Ulf Blossing and Docent Lill Langelotz from University of Gothenburg and Professor Annalisa Sannino from Tampere University with commentaries by the keynote speaker, Professor Nick Hopwood from University of Technology Sydney and by Professor Mervi Kaukko from Tampere University. The seminar is chaired by University Lecturer, PhD Jaakko Hilppö from University of Helsinki.

The pre-seminar will be held 12.00-15.45 (Finnish time, GMT+3) and will take place online. Link will be shared to all registered participants.

Registration: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/124671/lomakkeet.html 

Contact person: Jaakko Hilppö, ylioistonlehtori, Helsingin yliopisto, jaakko.hilppo(at)helsinki.fi

 

 

 

Updated 7.11.2023