Looking for something specific? Use our search engine!

FCT – Master’s Theses

FCT – Master’s Theses

2014:

Bogati, Dhani
“Cellulose biotemplate for synthesis of layered double hydroxides”

Aqueveque, Marcelo
“Recirculation of black liqour in Eucalyptus kraft cooking: Feasibility and effects on pulp properties”

Wang, Sing-hi
“Extended Impregnation Kraft Cooking of Pinus Radiata”

Sieveking, Christian
“Fiber engineering using Eucalyptus xylans”

2012:

Sarna, Rishabh
“Hydrotropic extraction and shaping of Lignin”

Saarimaa, Roni
“Towards a more efficient bleaching of hardwoods”

von Haartman, Sophia
“Potential to use LDH in bleaching”

2011:

Yildir, Emrah
“PGW fibre separation”

2010:

Ekroos, Malin
“New concepts for fibre lines: Bleaching of eucalyptus pulp with perbenzoic acid”

2009:

Ruusumo, Petra
“New opportunities for development of advanced fiber properties”

Åbacka, Andreas
“Fibre engineering by removal and addition of hemicelluloses”

2008:

Björk, Arvo
“Enhanced bleaching in the oxygen and peroxide stage”

Lindström, Nina
“Chemical and physical characterization of hardwood kraft pulps”

Nordquist, Jonas
“Analys och jämförelse av slipmassor framställda med nya typers slipstenar”

2007:

Eta, Valerie
“Vessel Elements in Newsprint Processes and Papers”

Gunnelius, Kristian
“Silningens inverkan på tryckslipmassor i laboratorieskala”

2006:

Rönnqvist, Andreas
“Processparametrars inverkan på barrmassans kvalitet”

Stenman, Linda
“Potentiella råvaror för sågspånskokning”

Suominen, Ilkka
“Cellulosapärlor med centrifugal droppbildning”

2005:

Aho, Atte
“Experimentell studie av magnetfältets inverkan på sulfatkoket”

Blomquist, Rikhard
“Vedslagets samt fukthaltens inverkan på slipmassans egenskaper”

Holmbom, Thomas
“Inverkan av kvistrot vid framställning och blekning av TMP”

Orblin, Elina
“Förhydrolys för björk-IDE”

Wiinamäki, Aki
“Initiala fibereffekter vid grit-ved kontakt”

2004:

Filpus, Nina
“Wear filllings in LC-refining”

Kadiric, Alen
“Evaluation of additives in birch kraft cooking”

Tuominen, Jonna
“Alternativ till cellulosa-xantogenat vid tillverkning av fibertarm”

2003:

Dahlstén, Per
“Vedlagringens betydelse för sulfatmassans egenskaper”

Johansson, Bo
“IDE-cooking of palm-oil empty fruit bunches”

Kallis, Johan
“Kemikalietillsats vid malning av kemisk massa”

Riissanen, Marcus
“PGW-slipning av fuktkonditionerad ved”

Rosenberg, Peter
“Effekter vid vedlagring av gran för slipmassa”

Siirtola, Sari
“Optimering av kemiska björkfibers optiska egenskaper genom LC-malning”

Sundell, Gustav
“PGW-slipning av värmebehandlad ved”

Österås, Glen
“Framställning av cellulosapärlor för biomaterial”

2002:

Hagstrand, Thomas
“Utvärdering av modeller för sulfatkokets kinetik”

Korpinen, Risto
“Simulering och optimering av sågspånskok i laboratorieskala”

Lind, Tom
“Vedsortimentets och vedhanteringens betydelse för slipmassans egenskaper”

Nunes, Joana
“Hydroxid- och karbonatjonkoncentrationens inverkan på vätesulfidupptaget
under sulfatkokets impregneringssteg ”

Rehnström, Mikael
“Longitudinal grinding of compressed wood”

Sandholm, Kenneth
“Undersökning av fibrillering”

Tuominen, Antti
“Inverkan av luft- och hartskomponenter på ett barrsulfatmassatvätteri
– studier med Perti-testern”

2001:

Ivansson, Per
“IDE-massa för kemisk cellulosa”

Lundfors, Mikael
“LC-malning med olika garnityr och rotationshastigheter”

Lundgren, Anders
“Multiveriabel styrning av slipprocessen”

Rapila, Outi
“Effect of Peracetic acid on Optical Properties in SC-Paper Production”

Ståhle, Helena
“Pinnfliskokning”

2000:

Bergquist, Johan
“Vedlagringens inverkan på slipmassans blekbarhet och ljussstabilitet”

Hämäläinen, Hannu
“SuperBatch-kokets effektivitet med tanke på armeringsmassaegenskaperna”

Nilsson, Erik
“Mäldflödets inverkan på malningsresultaten”

Nymark, Jarno
“Slipning under hög kompression och låga periferihastigheter”

Södergård, Ulf
“Degradation of regenerated cellulose in vitro”

1999:

Gyllenberg, Robert
“Apparatur för mätning av skjuvkrafter i ved”

Nyman, Marcus
“Utnyttjande av svartlut i sulfatprocessen”

Strandberg, Tom
“Undersökning av alkalibetingelserna vid framställning av cellulosamembraner”

Westin, Christoffer
“Antrakinon i IDE-kok på gran”

1998:

Achrén, Stefan
“Alkaliprofilens inverkan på björkmassaegenskaperna vid sulfatkoket”

Jonsson, Pär
“Peroxidblekning av returfiber – en studie med faktorförsök”

Koljonen, Risto
“Grundläggande penetreringsstudier i björk- och tallflis”

Lund, Joachim
“Sekvenser vid sulfatmassablekning i Norden”

Nygård, Krister
“Skjuvkrafter i ved vid tangentiell skjuvning parallellt med fibrerna”

1997:

Kavander, Nichlas
“Polyoxomolybdaters inverkan på delignifiering och blekning
vid kemisk fibrering”

Keskinen, Niklas
“Optimering av en sur hydrolys av hexenuronsyra och TCF-blekning
vid björkmassaframställning”

Södergård, Ulf
“Optimering av IDE-massans TCF-blekning”

1996:

Fant, Thomas
“Delignifieringsjämnhet i modern satsvis förträngningssulfatkokning”

Larsson, Fredrik
“Utvärdering av befintligt process- och styrsystem för oxygendelignifiering
vid Gruvön”

1995:

Eriksson, Annika
“Energisnåla raffinörprocessers inverkan på fiberegenskaperna”

Herbertsson, Michael
“Fiberegenskapsförändringar hos barrsulfitsmassa under tillverkningsprocessen”

Lindström, Sari
“Jämförelse mellan olika sätt att mäta ligninhalt i massor”

1994:

Hannus, Mikael
“Utveckling av en energisnål raffinörmassaprocess”

Höglind, Henric
“Zero-span mätning av fabrikssulfatmassor”

Jönsson, Magnus
“Modifiering av för- och eftersileri vid sulfitmassaframställning av lövved”

Ling Yong Long
“Study on the tensile strength and other properties in stratified
structure of paper”

Nylund, Kenneth
“Bindningspotential hos mekaniska massors mellanfraktioner”

1993:

Hultholm, Tom
“Slipstenens porositet- inverkan vid slipning”

Kneck, Stephan
“Inverterade klortalet vid utvärdering av sulfatkokets kinetik”

Liukkonen, Annukka
“Kemisk och mekanisk massa ur olika stamdelar av tall (Pinus silvestris)”

1992:

Engström, Johan
“Svartlutsförbehandling av flis vid sulfatkokning”

Lindström, Jan
“Kinetiken hos en satsvis förträngningssulfatkoksprocess”

Saari, Kari
“Sulfatkok med genomströmmande vitlut”

Svedman, Mikael
“Peroxidtillsats vid tryckslipning”

Valtakari, Daniel
“Organosolv som motströmskok”

1991:

Bengs, Ulf
“Slipning av splint- och kärnved av gran och tall”

Finell, Michael
“Konditionering av slipstenar”

Halminen, Janne
“Modell för simulering av temperaturprofiler i slipzonen vid slipmassaframställning”

1989:

Enström, Eva
“Slipfrekvensens inverkan på det specifika energibehovet”

1988:

Winberg, Kenneth
“Rejektsulfonering”

1987:

Bäcklund, Antero
“Fibrering med hjälp av organiska lösningsmedel”

Fagerhed, Jan-Anders
“Planering, byggande och inkörning av en laboratorieslipmaskin”

Huovilainen, Juha
“Virvelrening av mekaniska massor”

Landgärs, Peter
“Mätning av impregnering i ved med konduktometri”

1986:

Lönnqvist, Kurt
“Utvärdering av flis genom sållning”

Marttinen, Jari
“Suspensionsanalys av olika fibermassor med Susan,
en ny typ av freeness-konsistensmätare”

1985:

Jäkärä, Jukka
“Sulfonering av linermassa”

1983:

Örn, Henrik
“Kemisk förbehandling vid framställning av raffinörmekanisk massa”

Updated 10.10.2018