Kirjoita tähän hakemasi!

Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Aika

1.10.2021–31.5.2024

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademi

Yhteistyökumppanit

 • Leader Aktion Österbotten
 • Rahoittaja

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Leader Aktion Österbotten (13 st leadergrupper deltar i finansieringen)
 • Åbo Akademin osuus budjetista

  248 488 €

  Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har beviljats finansiering för åren 2022–2023 för temanätverket Habitability. Finansieringen beviljades av Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga Finlands förbund, projektet heter Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden.

  Samarbetsparter i temanätverket är 12 Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Projektet arbetar också i nära samarbete med den nationella Skärgårdsdelegationen.

  Temanätverket Habitability ska:

  sporra till att med konceptet bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och inflyttningspotential.
  sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå.
  Temanätverket är tvåspråkigt och utgör också en brobyggare mellan de olika språkområdena. Inom temanätverket arrangerar Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi utbildningar, workshoppar och möten kring bobarhet i de deltagande skärgårdsområdena.

  Ota yhteyttä

  Pia Prost

  Toimittaja 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Cecilia Lundberg (Vastuullinen tutkija)

  Koulutussuunnittelija 

  Elinikäisen oppimisen keskus
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa