Kirjoita tähän hakemasi!

Collaborative academic writing in hybrid learning spaces in higher education

Collaborative academic writing in hybrid learning spaces in higher education

Aika

1.1.2025–31.12.2027

Rahoittaja

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Svenska kulturfonden (Svenska kulturfonden)
 • Budjetti

  335 000 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  335 000 € (100%)

  Projektets syfte är att inom ramen för högre utbildning utforska kollaborativt akademiskt skrivande i hybrida lärmiljöer. Fokus riktas mot den kollaborativa skrivprocessen, hur den formas i relationer mellan studerande–studerande och studerande–materialiteter (t.ex. program, applikationer, plattformar, verktyg, kurslitteratur och generativ AI), samt vad som används och sker i det skrivandet. Projektet har också ett särskilt intresse för kollaborativa akademiska skrivprocesser med generativ AI med tanke på de implikationer generativ AI medför till akademiskt skrivande. Ytterligare ett fokus ligger på ett skrivdidaktiskt perspektiv med intresse för vilka implikationer kollaborativt akademiskt skrivande som fenomen kan medföra till högre utbildning. Projektets förankras teoretiskt i posthumanistiska och sociomateriella teoribildning. Postkvalitativ metodologi används för att följa fenomenet kollaborativt akademiskt skrivande och de aktörer (studerande och materialiteter) som medverkar i att forma det. Forskningsdesignen är tudelad. Del I kombinerar metoderna intravju och media walk-along för att undersöka vilka materialiteter som används i kollaborativt akademiskt skrivande, hur de används och varför de används. Del II fokuserar på att observera och följa studerandes kollaborativa akademiska skrivprocesser och data produceras genom skärminspelningar och videoinspelningar av skrivprocesserna, samt intravjuer med media walk-along och stimulated recall.

  Ota yhteyttä

  Sofia Jusslin (Vastuullinen tutkija)

  Yliopistonlehtori 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Charlotta Hilli

  Yliopistonlehtori 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Fredrik Rusk

  Associate Professor (tenure track) 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Mindy Svenlin

  Väitöskirjatutkija 

  Doctoral Network at FPV 2020-2023

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa