Looking for something specific? Use our search engine!

Field based methods for identification of acid sulfate soils

Field based methods for identification of acid sulfate soils

Project coordinator

Suomen ympäristökeskus

Project partners

 • Åbo Akademi
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Funded by

 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
 • Liikennevirasto
 • Vapo Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • WSP Finland Oy
 • Oulun Energia Oy / Turveruukki Oy
 • Maveplan Oy
 • Suomen ympäristökeskus
 • Geologian tutkimuskeskus ja Åbo akademi
 • Hankkeen tavoitteena on kehittää maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa luotettavasti toimiva happamien sulfaattimaiden tunnistusmenetelmä, joka korvaisi nykyisin käytössä olevan aikaa vievän inkubointimenetelmän. Tavoitteena on myös kehittää menetelmä, jolla voidaan arvioida maaperän happamuuspotentiaalia. Hankkeen tavoitteena on lisäksi viedä sulfaattimaihin liittyvää tutkimustietoa käytännön toimijoille alueella.

  Hankkeen toiminta jakautuu kolmeen osatehtävään:

  Osatehtävä 1: Nopeiden tunnistusmenetelmien kehittäminen ja laadunvarmistus

  Hankkeessa valitaan olemassa olevaan tietoon perustuen aiemmin tutkituista menetelmistä hankkeen tarkoitusperiin soveltuvat happamien sulfaattimaiden tunnistamismenetelmät kehitystyöhön. Menetelmiä jatkokehitetään ja yksinkertaistetaan nopeampaan maasto/kenttälaboratorio-olosuhteisiin tapahtuvaan tunnistamiseen paremmin soveltuviksi, mutta riittävän laadukkaan tunnistustuloksen aikaansaamiseksi. Osatehtävässä kehitetään lisäksi menetelmiä maaperän happamuuspotentiaalin arvioimiseksi.

  Osatehtävä 2: Uusien tunnistusmenetelmien soveltuvuus maasto/kenttälaboratorio-olosuhteisiin

  Selvitetään ensimmäisessä osatehtävässä kehitettyjen ja testattujen tunnistusmenetelmien soveltuvuutta sulfaattimaiden kartoittamiseen maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa erityyppisillä happamilla sulfaattimailla.  Maastotutkimuksissa verrataan uusia menetelmiä perinteisesti käytössä oleviin tunnistusmenetelmiin analysoimalla rinnakkaisia näytteitä eri menetelmillä ja arvioidaan menetelmien käytettävyyttä sekä tulosten luotettavuutta.

  Osatehtävä 3: Tiedonvälitys ja yhteistyö

  Hankkeen aikana toteutetaan vuorovaikutteista suunnittelua hanketoimijoiden ja sidosryhmien välillä. Hankeaikana jaetaan tietoa happamista sulfaattimaista ja niihin liittyvästä problematiikasta sekä niiden tunnistamisesta. Hankkeen loppuraportointi sisältää selvityksen erilaisten nopeiden tunnistusmenetelmien soveltuvuudesta happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen laboratorio- ja maasto-olosuhteissa pohjoisen olosuhteissa sekä ohjeistuksen soveltuvien menetelmien käyttöä varten. Osatehtävään sisältyy hankkeen viestintä, tiedottaminen ja hankehallinto.

  Contact us

  Peter Österholm

  Professor 

  Geology and Mineralogy

  Faculty of Science and Engineering
  To the project website