Looking for something specific? Use our search engine!

Collaborative academic writing in hybrid learning spaces in higher education

Collaborative academic writing in hybrid learning spaces in higher education

Time

1.1.2025–31.12.2027

Funded by

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Svenska kulturfonden (Svenska kulturfonden)
 • Budget

  335 000 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  335 000 euros (100%)

  Projektets syfte är att inom ramen för högre utbildning utforska kollaborativt akademiskt skrivande i hybrida lärmiljöer. Fokus riktas mot den kollaborativa skrivprocessen, hur den formas i relationer mellan studerande–studerande och studerande–materialiteter (t.ex. program, applikationer, plattformar, verktyg, kurslitteratur och generativ AI), samt vad som används och sker i det skrivandet. Projektet har också ett särskilt intresse för kollaborativa akademiska skrivprocesser med generativ AI med tanke på de implikationer generativ AI medför till akademiskt skrivande. Ytterligare ett fokus ligger på ett skrivdidaktiskt perspektiv med intresse för vilka implikationer kollaborativt akademiskt skrivande som fenomen kan medföra till högre utbildning. Projektets förankras teoretiskt i posthumanistiska och sociomateriella teoribildning. Postkvalitativ metodologi används för att följa fenomenet kollaborativt akademiskt skrivande och de aktörer (studerande och materialiteter) som medverkar i att forma det. Forskningsdesignen är tudelad. Del I kombinerar metoderna intravju och media walk-along för att undersöka vilka materialiteter som används i kollaborativt akademiskt skrivande, hur de används och varför de används. Del II fokuserar på att observera och följa studerandes kollaborativa akademiska skrivprocesser och data produceras genom skärminspelningar och videoinspelningar av skrivprocesserna, samt intravjuer med media walk-along och stimulated recall.

  Contact us

  Sofia Jusslin (Principal Investigator)

  University Lecturer 

  Education

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Charlotta Hilli

  University Lecturer 

  Education

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Fredrik Rusk

  Associate Professor (tenure track) 

  Education

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Mindy Svenlin

  Doctoral Researcher 

  Doctoral Network at FPV 2020-2023

  Faculty of Education and Welfare Studies
  To the project page in the research portal of Åbo Akademi University