Looking for something specific? Use our search engine!

Dissertations and scientific articles 2017-

Dissertations and scientific articles 2017-

B

Bergroth, M. (2021). Coordinating, communicating, and combining languages in local immersion education policy reform in FinlandJournal of Immersion and Content-Based Language Education.

Bergroth, M., Dražnik, T., Llompart Espert, J., Pepiot, N., van der Worp, K., Sierens, S. & Björklund, S. (2022). Linguistically sensitive teacher education. Toolkit for reflection tasks and action research.

Björklund, S. (2019). Research trends and future challenges in Swedish immersion. In: M. Haneda & H. Nassaji (Eds.), Perspectives on Language as Action (45–60). Multilingual Matters.

Björklund, S., Björklund, M. & Sjöholm, K. (2020). Societal versus individual patterns of DLCs in a Finnish educational context – Present state and challenges for the future. In: J. Lo Bianco & L. Aronin (Eds.), Dominant Language Constellations: A New Perspective on Multilingualism (97–115). Springer Nature.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K. & Pakarinen, S. (2022). A Language Socialisation Perspective on Swedish Immersion in Finland: Students, Teachers, and Parents as Key Actors. Special 10th Anniversary Issue of the Journal of Immersion and Content-Based Language Education.

J

Jusslin, S., Magnusson, U., Rejman, K., Heilä-Ylikallio, R. & Björklund, S. (2020). Meaning-making in fifth-graders’ multimodal texts: Towards a vocabulary of semiotic potentials in different modesApples: Journal of Applied Language Studies14, 2, 47–66.

L

Lilja, N., Mård-Miettinen, K. & Nikula, T. (2019). Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana. In: T. Saarinen, P. Nuolijärvi, S. Pöyhönen & T. Kangasvieri (Eds.), Kieli, koulutus, politiikka – monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja (175–197). Vastapaino.

M

Muurimäki, K. & Mård-Miettinen, K. (2021). Språkbadets betydelse för tidigare språkbadselevers liv. Kieli, koulutus ja yhteiskunta12 (1).

Mård-Miettinen, K., Arnott, S. & Vignola, M-J. (2020). Early immersion in minority language context: Canada and Finland. In: M. Schwartz (Eds.), Handbook of Early Language Education. Springer International Handbooks of Education (1–26). Springer Nature Schwitzerland.

Mård-Miettinen, K., Bergroth, M., Savijärvi, M. & Björklund, S. (2018). Svenska som andraspråk – språkbad i Finland. In: P. Björk-Willén (Eds.), Svenska som andraspråk i förskolan (90–106). Natur och kultur.

Mård-Miettinen, K., & Björklund, S. (2018). ”Yhes lausees saattaa olla ihan helposti kolmee eri kieltä”: kurkistus kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan. In: L. Nieminen, A. Yliherva, J. Alian, & S. Stolt (Eds.), Monimuotoinen monikielisyys: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 5.-.6.4.2018 (80–91). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 50. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Mård-Miettinen, K. & Björklund, S. (2019). ”In one sentence there can easily be three languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students. In: A. Huhta, G. Erickson & N. Figueras (Eds.), Developments in Language Education A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala (239–249). EALTA & University of Jyväskylä.

Mård-Miettinen, K., Skinnari, K. & Peltoniemi, A. (2018). Vakiintunutta, mutta näkymätöntä – kaksikielinen toiminta Suomen kunnissaKieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(5).

P

Pakarinen, S. (2020). Språkbadselevskap i Finland och på Irland: En studie om språkpolicy och två- och flerspråkighet i skollandskap och hos elever i tidigt fullständigt svenskt och iriskt språkbad. JYU dissertations, 304. University of Jyväskylä.

Pakarinen, S. & Björklund, S. (2018). Multiple language signage in linguistic landscapes and students’ language practices: A case study from a language immersion setting. Linguistics and Education44, 4–11.

Peltoniemi, A. (2017). Lärarstudenters och verksamma lärares åsikter om vad som är viktigt i utbildningen till språkbadsklasslärare. In: N. Keng, A. Nuopponen & D. Rellstab (Eds.), Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017 (157–168). VAKKI Publications 8.

Peltoniemi, A. & Bergroth, M. (2020). Developing Language-aware Immersion Teacher Education: Identifying Characteristics through a Study of Immersion Teacher Socialisation. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1–13.

Peltoniemi, A., Kvist, M. & Björklund, S. (2020). Om int vi sku prata finska med varandra, så sku vi ju int ha finska här. Språkbadsklasslärarstudenters språkval i studiemiljön. In: S. Haapamäki, L. Forsman & L. Huldén (Eds.), Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019 (230–241). Svenska språket vid Åbo Akademi.

R

Rosvall, C. (2022). “Tänk före du skriver” : Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska. Åbo Akademi.

S

Staffans, E. (2022). Teacher Perceptions of Language Challenges Among Children in Three Different Language-Medium Settings in Finland.

T

Tjäru, S. (2020). Upprepningar och glada utrop – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbadBarn, 38(4), 53–68.

Turpiainen, E. & Mård-Miettinen, K. (2021). Lärarnas syn på undervisningsplanering i ämnet historia i språkbadKieli, koulutus ja yhteiskunta12 (1).

Updated 13.10.2022