Looking for something specific? Use our search engine!

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Time

1.2.2018–31.12.2020

Project coordinator

Jyväskylä universitet

Project partners

 • Arcada
 • Haaga-Helia
 • Häme yrkeshögskola
 • Jyväskylä yrkeshögskola
 • Lahti yrkeshögskola
 • Uleåborgs yrkeshögskola
 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors universitet
 • Tammerfors tekniska universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Villmanstrands tekniska universitet
 • Åbo universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Funded by

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Budget

  443 927 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  96 885 euros (22%)

  Hankkeen tavoitteena on 1) korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita, 2) tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen 3) pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota, 4) opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen, 5) korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja _x0013_pedagogiikassa, 6) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen. Työelämäyhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu paranee. Hankkeeseen osallistuu 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua. Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin: 1) Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena, 2) Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen, 3. Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa, 4) Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa, ja 5) TKI-toiminta osana koulutusta.