Looking for something specific? Use our search engine!

Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi – Innovativ språkutbildningskarta och kompass

Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi – Innovativ språkutbildningskarta och kompass

Project coordinator

Josephine Moate

Project partners

  • Jyväskylän yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Projektet ska bygga en innovativ språkutbildningsmodell baserad på aktuell forskningsinformation, som kommer att bilda ett sammanhängande kontinuum från tidig småbarnsfostran till gymnasiet och främja språkkultur och språkinlärning. Modellen bygger på en kartläggning av pedagogisk innovation i språkundervisning. Projektet styrs av hur lärarstuderande, lärare och lärarutbildare arbetar tillsammans inom olika språk-, ämnes- och utbildningsgränser.