Looking for something specific? Use our search engine!

Betydelsefull bildning på 2020-talet

Betydelsefull bildning på 2020-talet

Time

1.1.2021–31.7.2022

Project coordinator

Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner, Centret för livslångt lärande, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Funded by

 • Svenska folkskolans vänner
 • Svenska folkskolans vänners studiecentral
 • Utvecklings- och forskningsprojektet som SFV:s studiecentral genomför i samarbete med CLL och vuxenpedagogiken vid Åbo Akademi i Vasa riktar sig till den mångsidiga och dynamiska finlandssvenska föreningsverksamheten. Projektet har ett flertal till varandra kopplade syften. För det första är syftet att hos aktörerna inom föreningsverksamheten skapa och förstärka en medvetenhet om att man verkar inom och för bildning. Förstärkandet av bildningsidentiteten kopplas till ambitionen att bistå aktörerna med systematisk utvecklande av det pedagogiska ledarskapet och den praktiska pedagogiska orienteringen i kursverksamheten. Ytterligare skall projektet finna, utveckla och sprida verktyg och metoder för att de anställda och de frivilliga skall kunna utföra ett betydelsefullt pedagogiskt arbete, av god kvalitet och med en effektmedvetenhet. 

  Ansvarig forskare: professor Petri Salo, Åbo Akademi

  Mer information om projektet

  https://sfv.fi/sv/vad/fribildning/betydelsefull_bildning/

  Contact us

  Petri Salo

  Professor 

  Education

  Faculty of Education and Welfare Studies
  To the project website