Looking for something specific? Use our search engine!

Monica Nyholm

Monica Nyholm

Monica Nyholm

Universitetslärare,  i internationell marknadsföring, inriktning internationell företagsverksamhet

monica.nyholm@abo.fi

Tel. +358 469216656