Looking for something specific? Use our search engine!

Lisabet Sandin-Kula

Lisabet Sandin-Kula

Lisabet Sandin-Kula

Utbildningsplanerare,  vid Centret för livslångt lärande, CLL

lisabet.sandin-kula@abo.fi

Tel. +358 503590413