Skriv här det du söker efter!

Webinar for Voice, rhetoric and relations 5.5. 2021

Webinar for Voice, rhetoric and relations 5.5. 2021

Webinar for nettverket Röst, retorik och relationer/Voice, rhetoric and relations 5.5. 2021

at 14-16 (Norwegian time) 15-17 (Finnish time); 12-14 (Icelandic time)

zoomlenke: https://NTNU.zoom.us/j/91821924819?pwd=VmdHbGxnZ2lLM0UwZlNSclJHcFFydz09

Relasjonskompetanse gjennom rollespill

Chair: Magdalena Snickars, Åbo Akademi

Skuespillern i pasientkommunikasjon, erfaringer og opplevelser.

I dette innlegget deler Åge Boman Homleid og Sveinung Næss fra sitt skuespillerarbeid som pasienter. Det handler om rollespill der legestudenter har møtt pasienter i ulike livskriser. Presentasjonen settes også i en dramaturgisk ramme gjennom deres refleksjon over forarbeidet, gjennomføringen, og den avsluttende fase.”

”Vanskelige pasienter er vanskelig, fordi de har det vanskelig. De fortjener å bli møtt med respekt” (sitat: Overlege Harald Sundby).

Forumspill som høringsverktøy.

I dette innlegget deler Kristin Solli Schøien erfaringer fra et forumspill-prosjekt som tok en uventet vending. Fra å undersøke ungdoms erfaringer med gudstjenestesamarbeid i lokale menigheter og deretter la dem spille ut løsninger for å oppnå forandring, ble det til en regional høring av unges endringsforslag og konflikterfaringer og derfra videre inn i de aktuelle profesjonenes nasjonale utdanninger.

«At de unge ikke formulerer en begrunnet kritikk eller uttrykker reaksjoner på sitt møte med kirken er ikke ensbetydende med at de er uten tanker om sin funksjon i kirken, eller uten visjoner for et kirke-fellesskap – det ser jeg plutselig når de får vise det gjennom Forumspillene». Kirkelig ansatte, i intervju (rapport 2002).

Årsmøte i RRR 3.6. 2021/Annual meeting VRR 3.6.2021

Årsmøte i RRR den 3.6 kl 14-16 norsk o svensk tid; kl. 15-17 finsk tid; Icelandic time 12-14).

Chair: Ria Heilä-Ylikallio

Välkomna med förslag till ämnen för årsmötet!

Uppdaterad 30.4.2021